ระบบงานภายใน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
 
 
 
   
   
      ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เชิญชวนเข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ วันที่ 6-17 กันยายน 2564 6/9/64
ประกาศ จัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 31/8/64
ประกาศ เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี
        งบประมาณ 2565
24/8/64
ประกาศ การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ 13/8/64
ประกาศ จัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 3-31 สิงหาคม 2564 3/8/64
ประกาศ จัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2564 29/7/64
ประกาศ การให้นักเรียน นักศึกษา ที่ฝึกงานในสถานประกอบการ Work from home
        ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด 19
22/7/64
ประกาศ จัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 12 -31 กรกฏาคม 2564 7/7/64
ประกาศ จัดการเรียนการสอนแบบ Online วันที่ 28 มิถุนายน - 11 กรกฏาคม 2564 25/6/64
ประกาศ จัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) 18/6/64
ประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 3 11/6/64
ประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 10/6/64
ประกาศ การรับเงินเรียนฟรีและหนังสือเรียน ระดับชั้น ปวช.2 4/6/64
ประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 31/5/64
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 31/5/64
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 19/5/64
ประกาศ กำหนดการ เปิด-ปิด ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 7/5/64
ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 3/5/64
ประกาศ ขยายเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
        ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3/5/64
ขอเชิญ อบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
        ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19
2/5/64
ประกาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิิญร่วมชมนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" 2564 12/3/64
ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 1/2/64
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 1/2/64
ประกาศ แจ้งเปิดสถานศึกษาและแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่
        ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
29/1/64
ประกาศ ปิดเรียนกรณีพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3/1/64
   
 
      ภาพกิจกรรม 2564
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วันที่ 4-5 กันยายน 2564 และวันที่ 11-12 กันยายน 2564
ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ มอบให้กับ
วัดโบสถ์วรดิตย์ เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียน วันที่ 30 สิงหาคม 2564
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ จัดส่งที่นอนและหมอน ให้กับศูนย์พักคอยอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายอำเภอวิเศษชัยชาญ ตรวจเยี่ยมนักเรียน นักศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2564
ลงทะเบียนเรียน ปวส.2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ภาพกิจกรรมทั้งหมด      
 
      ข่าวการศึกษา
 
      Facebook Page
 
 
   
แนะนำวิทยาลัย
 
สมัครเรียนออนไลน์
 
บริการผู้เรียน
ผู้เรียนภาคปกติ
ตรวจสอบผลการเรียน
ศูนย์กำลังคน V-Cop
คลังข้อสอบ V-Net
ทดลองทำแบบทดสอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบมอบตัว
ใบประวัตินักเรียน
ใบสัญญาค้ำประกัน
ผู้เรียนภาคพิเศษ
ตรวจสอบผลการเรียน
ใบสมัครเรียน(เทียบโอน)
 
แบบสอบถาม
แบบสอบถามออนไลน์
 
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 13 กันยายน 2564
ฉบับที่ 12 สิงหาคม 2564
ฉบับที่ 11 กรกฏาคม 2564
ฉบับที่ 10 มิถุนายน 2564
ฉบับที่ 9 พฤษภาคม 2564
ฉบับที่ 8 เมษายน 2564
ฉบับที่ 7 มีนาคม 2564
ฉบับที่ 6 มีนาคม 2564
ทั้งหมด
 
ลิงค์อาชีวศึกษา
 
 
         
         
  วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
    angthong02@vec.mail.go.th
       
 
Copyright ©2021 Visetchaichan Vocational College | All Rights Reserved.