ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
   
      ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กำหนดการ เปิด-ปิด ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 12/5/65
ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
     ชั้นสูง ภาคพิเศษ เทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพ
6/4/65
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 5/4/65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
     งานบริหารงานทั่วไป
3/4/65
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 26/4/65
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรม
     บัญชีสำเร็จรูป
24/3/65
ขอเชิญ ร่วมประกวดโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” เพื่อสาธารณประโยชน์สังคม
     ชิงเงินรางวัลเงินสดเพื่อนำไปดำเนินโครงการให้เป็นจริง
7/3/65
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรม
     บัญชีสำเร็จรูป
3/3/65
ตารางปฏิบัติงาน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 21/2/65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรมบัญชี
     สำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18/2/65
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรม
     บัญชีสำเร็จรูป
17/2/65
ประกาศ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมพาพันธ์ - 6 มีนาคม      2565 14/2/65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรมบัญชี
     สำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31/1/65
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรม
     บัญชีสำเร็จรูป
20/1/65
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2565 6/1/65
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 17/12/64
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4-9 มกราคม 2565 29/12/64
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรมบัญชี
     สำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27/12/64
ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบ
     ประมาณ 2565 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชีฯ (ครั้งที่ 2)
17/12/64
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 1-19 ธันวาคม 2564 30/11/64
ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบ
     ประมาณ 2565 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชีพร้อมโปรแกรมฯ
15/11/64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 อาคารห้องน้ำ
     วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
11/11/64
ประกาศ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 27/10/64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ชุดปฏิบัติการ
     คอมพิวเตอร์ทางการบัญชีพร้อมโปรแกรมบัญชีสำเร็วรูป
26/10/64
ประกาศ เชิญชวนเข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ วันที่ 6-17 กันยายน 2564 6/9/64
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 31/8/64
ประกาศ เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี
     งบประมาณ 2565
24/8/64
ประกาศ การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ 13/8/64
ประกาศ จัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 3-31 สิงหาคม 2564 3/8/64
   
 
      ภาพกิจกรรม
 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วุ้นมะพร้าวน้ำหอม
ณ โรงเรียนวัดอบทม วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
การเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพวิเศษ
ชัยชาญ และพิธีไหวครู วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด วันที่ 29 มิถุนายน 2565
 
โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทับทิมกรอบ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วันที่ 24 มิถุนายน 2565
โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น น้ำข้าวโพด โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วันที่ 24 มิถุนายน 2565
ทั้งหมด      
 
      ข่าวการศึกษา
 
      Facebook Page
 
 
   
VTR วิทยาลัย
 
สมัครเรียนออนไลน์
 
บริการผู้เรียน
ผู้เรียนภาคปกติ
ตรวจสอบผลการเรียน
ศูนย์กำลังคน V-Cop
คลังข้อสอบ V-Net
ทดลองทำแบบทดสอบ
ทุนการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบมอบตัว
ใบประวัตินักเรียน
ใบสัญญาค้ำประกัน
ผู้เรียนเทียบโอน (ปวส.)
ตรวจสอบผลการเรียน
 
แบบสอบถาม
แบบสอบถามออนไลน์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทั้งหมด
 
ลิงค์อาชีวศึกษา
 
 
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.