เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 2563
 ภาพกิจกรรมปี 2562
 ภาพกิจกรรมปี 2561
 ภาพกิจกรรมปี 2560
 ภาพกิจกรรมปี 2559
 ภาพกิจกรรมปี 2558
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2561
 
viet.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 15/5/63
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 27/3/63
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานราชการ
        ทั่วไป (ครู)
25/3/63
ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
        (COVID2019)
25/3/63
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
        ประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
23/3/63
แบบฟอร์ม รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 19/3/63
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต 6/3/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 5/3/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมวงจรดิจิตอล
        และพื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์
4/3/63
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป 28/2/63
ประกาศ แนวปฏิบัติการซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2562 24/2/63
ประกาศ เชิญชวนร่วมเสนอราคารถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 24/2/63
ประกาศ เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาซื้อชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมวงจรดิจิตอล
        และพื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์
21/2/63
ประกาศ ใช้คุณลักษณะเฉพาะครภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 19/2/63
ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 12/2/63
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 29/1/63
ประกาศ เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2563 15/1/63
ประกาศ การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ช่วงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 18/12/62
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาไทย 2/12/62
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาไทย 25/11/62
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 21/11/62
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 13/11/62
ประกาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย
        นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
28/6/62
ประกาศ ขอเชิญชวนสมัครเข้าค่ายข้าวอัจฉริยะปี 2562 ที่ www.thairice.org 13/6/62
   
 
     ภาพกิจกรรม 63
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ มอบหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการส่งยาและเวชภัณฑ์ ให้กับโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
 
โครงการอบรมปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอนามัย สำหรับป้องกัน
การติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วันที่ 18 มีนาคม 2563
 
Fix it Center ณ ศาลาประชาคม ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
วันที่ 17 มีนาคม 2563
 
งานนิทรรศการวิชาการ Woradit Active Learning Day ณ โรงเรียน
วรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
 
มอบตัวและลงทะเบียน นักเรียนโควตาพิเศษ(ปวช.) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด      
 
     ข่าวการศึกษา
 
     ข่าวการศึกษา
 
 
   
ผู้บริหาร
 
แนะนำวิทยาลัย
 
ระบบงานภายใน
 
สมัครเรียนออนไลน์
 
บริการผู้เรียน
ผู้เรียนภาคปกติ
ตรวจสอบผลการเรียน
ศูนย์กำลังคน V-Cop
คลังข้อสอบ V-Net
ทดลองทำแบบทดสอบ
ผู้เรียนภาคพิเศษ
ตรวจสอบผลการเรียน
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
แบบสอบถาม
แบบสอบถามออนไลน์
 
บริการชุมชน
บริการ Internet สำหรับ
    ประชาชนทั่วไป
 
ประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 5 กุมภาพันธ์ 63
ฉบับที่ 4 กุมภาพันธ์ 63
ฉบับที่ 3 มกราคม 63
ฉบับที่ 2 มกราคม 63
ฉบับที่ 1 มกราคม 63
ฉบับที่ 77 ธันวาคม 62
ฉบับที่ 76 ธันวาคม 62
ฉบับที่ 75 ธันวาคม 62
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ