ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
   
      ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เชิญชวนเข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ วันที่ 6-17 กันยายน 2564 6/9/64
ประกาศ จัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 31/8/64
ประกาศ เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี
     งบประมาณ 2565
24/8/64
ประกาศ การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ 13/8/64
ประกาศ จัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 3-31 สิงหาคม 2564 3/8/64
ประกาศ จัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2564 29/7/64
ประกาศ การให้นักเรียน นักศึกษา ที่ฝึกงานในสถานประกอบการ Work from home
     ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด 19
22/7/64
ประกาศ จัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 12 -31 กรกฏาคม 2564 7/7/64
ประกาศ จัดการเรียนการสอนแบบ Online วันที่ 28 มิถุนายน - 11 กรกฏาคม 2564 25/6/64
ประกาศ จัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) 18/6/64
ประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 3 11/6/64
ประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 10/6/64
ประกาศ การรับเงินเรียนฟรีและหนังสือเรียน ระดับชั้น ปวช.2 4/6/64
ประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 31/5/64
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 31/5/64
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 19/5/64
ประกาศ กำหนดการ เปิด-ปิด ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 7/5/64
ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 3/5/64
ประกาศ ขยายเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่
     ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3/5/64
ขอเชิญ อบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
     ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19
2/5/64
ประกาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิิญร่วมชมนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" 2564 12/3/64
ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 1/2/64
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 1/2/64
ประกาศ แจ้งเปิดสถานศึกษาและแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่
     ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
29/1/64
ประกาศ ปิดเรียนกรณีพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3/1/64
   
 
      ภาพกิจกรรม 2564
 
นักเรียน นักศึกษา ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
เกียรติบัตรดีเด่น "สถานศึกษาปลอดภัย"
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดอ่างทอง วันที่ 28 กันยายน 2564
 
มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 23 กันยายน 2564
อบรมลูกเสือช่อสะอาด ณ ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารศูนย์วิทยบริการ วันที่ 18 กันยายน 2564
 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วันที่ 4-5 และ 11-12 กันยายน 2564
ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดทำสเปรย์
แอลกอฮอล์ มอบให้กับ วัดโบสถ์วรดิตย์ เพื่อแจก
ให้กับนักเรียน วันที่ 30 สิงหาคม 2564
ภาพกิจกรรมทั้งหมด      
 
      ข่าวการศึกษา
 
      Facebook Page
 
 
   
VTR วิทยาลัย
 
สมัครเรียนออนไลน์
 
บริการผู้เรียน
ผู้เรียนภาคปกติ
ตรวจสอบผลการเรียน
ศูนย์กำลังคน V-Cop
คลังข้อสอบ V-Net
ทดลองทำแบบทดสอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบมอบตัว
ใบประวัตินักเรียน
ใบสัญญาค้ำประกัน
ผู้เรียนภาคพิเศษ
ตรวจสอบผลการเรียน
ใบสมัครเรียน(เทียบโอน)
 
แบบสอบถาม
แบบสอบถามออนไลน์
 
จดหมายข่าว
ฉบับที่ 18 ตุลาคม 2564
ฉบับที่ 17 กันยายน 2564
ฉบับที่ 16 กันยายน 2564
ฉบับที่ 15 กันยายน 2564
ฉบับที่ 14 กันยายน 2564
ฉบับที่ 13 กันยายน 2564
ฉบับที่ 12 สิงหาคม 2564
ฉบับที่ 11 กรกฏาคม 2564
ทั้งหมด
 
ลิงค์อาชีวศึกษา
 
 
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
    angthong02@vec.mail.go.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.