ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
   
      ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กำหนดการ เปิด-ปิด ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 12/5/65
ประกาศ การหยุดการเรียนการสอน วันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 4/8/65
ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
     ชั้นสูง ภาคพิเศษ เทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพ
6/4/65
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 5/4/65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
     งานบริหารงานทั่วไป
3/4/65
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 26/4/65
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรม
     บัญชีสำเร็จรูป
24/3/65
ขอเชิญ ร่วมประกวดโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” เพื่อสาธารณประโยชน์สังคม
     ชิงเงินรางวัลเงินสดเพื่อนำไปดำเนินโครงการให้เป็นจริง
7/3/65
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรม
     บัญชีสำเร็จรูป
3/3/65
ตารางปฏิบัติงาน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 21/2/65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรมบัญชี
     สำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18/2/65
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรม
     บัญชีสำเร็จรูป
17/2/65
ประกาศ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมพาพันธ์ - 6 มีนาคม      2565 14/2/65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรมบัญชี
     สำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31/1/65
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรม
     บัญชีสำเร็จรูป
20/1/65
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2565 6/1/65
   
 
      ภาพกิจกรรม
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
อบรมโครงการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์
อย่างเป็นระบบ สำหรับการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา วันที่ 9-10 สิงหาคม 2565
 
อบรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ การบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 วันที่ 8
สิงหาคม 2565
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง วันที่
6-7 สิงหาคม 2565
 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาทอดมันหมูข้าวโพด
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วันที่ 5 สิงหาคม 2565
โครงการหนึ่งวันพระหนึ่งแผนกวิชา ณ วัดหลวง
สุนทราราม วันที่ 5 สิงหาคม 2565
ทั้งหมด      
 
      ข่าวการศึกษา
 
      Facebook Page
 
 
   
VTR วิทยาลัย
 
สมัครเรียนออนไลน์
 
บริการผู้เรียน
ผู้เรียนภาคปกติ
ตรวจสอบผลการเรียน
ศูนย์กำลังคน V-Cop
คลังข้อสอบ V-Net
ทดลองทำแบบทดสอบ
ทุนการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบมอบตัว
ใบประวัตินักเรียน
ใบสัญญาค้ำประกัน
ผู้เรียนเทียบโอน (ปวส.)
ตรวจสอบผลการเรียน
 
แบบสอบถาม
แบบสอบถามออนไลน์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทั้งหมด
 
ลิงค์อาชีวศึกษา
 
 
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.