เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 2563
 ภาพกิจกรรมปี 2562
 ภาพกิจกรรมปี 2561
 ภาพกิจกรรมปี 2560
 ภาพกิจกรรมปี 2559
 ภาพกิจกรรมปี 2558
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2561
 
viet.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงาน        บริหารทั่วไป 28/2/63
ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 25/2/63
ประกาศ แนวปฏิบัติการซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2        ปีการศึกษา 2562 24/2/63
ประกาศ เชิญชวนร่วมเสนอราคารถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 24/2/63
ประกาศ เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาซื้อชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมวงจรดิจิตอล
       และพื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์
21/2/63
ประกาศ ใช้คุณลักษณะเฉพาะครภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 19/2/63
ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 12/2/63
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 29/1/63
ประกาศ เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2563 15/1/63
ประกาศ การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ช่วงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 18/12/62
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาไทย 2/12/62
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาไทย 25/11/62
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 21/11/62
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 13/11/62
ประกาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย
       นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
28/6/62
ประกาศ ขอเชิญชวนสมัครเข้าค่ายข้าวอัจฉริยะปี 2562 ที่ www.thairice.org 13/6/62
   
 
     ภาพกิจกรรม 63
มอบตัวและลงทะเบียน นักเรียนโควตาพิเศษ(ปวช.) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
 
ประเมินลูกเสือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
 
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปวช.3 ปวส.2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 
การประกวดโครงงานวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 
งานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด      
 
     ข่าวการศึกษา
 
     ข่าวการศึกษา
 
 
   
ผู้บริหาร
 
แนะนำวิทยาลัย
 
ระบบงานภายใน
 
สมัครเรียนออนไลน์
 
บริการผู้เรียน
ผู้เรียนภาคปกติ
ตรวจสอบผลการเรียน
ศูนย์กำลังคน V-Cop
คลังข้อสอบ V-Net
ทดลองทำแบบทดสอบ
ผู้เรียนภาคพิเศษ
ตรวจสอบผลการเรียน
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
แบบสอบถาม
แบบสอบถามออนไลน์
 
บริการชุมชน
บริการ Internet สำหรับ
    ประชาชนทั่วไป
 
ประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 77 ธันวาคม 62
ฉบับที่ 76 ธันวาคม 62
ฉบับที่ 75 ธันวาคม 62
ฉบับที่ 74 พฤศจิกายน 62
ฉบับที่ 73 พฤศจิกายน 62
ฉบับที่ 72 พฤศจิกายน 62
ฉบับที่ 71 พฤศจิกายน 62
ฉบับที่ 70 พฤศจิกายน 62
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ