ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 62
 ภาพกิจกรรมปี 61
 ภาพกิจกรรมปี 60
 ภาพกิจกรรมปี 59
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 

 

   
 
ติดต่อวิทยาลัย
 
  วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
  66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
  โทรศัพท์ :   035-632123
  โทรสาร :     035-622363
  อีเมล์ :        angthong02@vec.mail.go.th
  เว็บไซต์ :     www.viset.ac.th
 
 
    หมายเลขติดต่อภายใน
    ประชาสัมพันธ์ 101
    วิชาการ,งานวัดผล 121
    แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 122
    แผนกวิชาพณิชยการ 123
    แผนกวิชาช่างยนต์ 124
    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 125
    แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 126
    แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 127
    งานทะเบียน 128
    งานห้องสมุด 129
    งานสารบรรณ 131
    งานการเงิน,งานบัญชี 132
    งานพัสดุ 133
    งานอาคารสถานที่ 134
    ห้องยามรักษาการณ์ 135
    ห้องครูเวร 136
    ร้านค้าสหการ 137
    งานกิจกรรม 141
 

 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ viset@viset.ac.th