ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
ติดต่อวิทยาลัย
 
  66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
  035-632123
  035-622363
  saraban@viset.ac.th
  www.viset.ac.th
  www.facebook.com/viset.ac.th
     
เบอร์ติดต่อภายใน
    1. งานประชาสัมพันธ์ 101
    2. งานวิชาการ, งานวัดผล 121
    3. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 122
    4. แผนกวิชาการบัญชี 123
    5. แผนกวิชาช่างยนต์ 124
    6. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 125
    7. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 126
    8. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 127
    9. งานทะเบียน 128
    10. งานห้องสมุด 129
    11. งานสารบรรณ, งานบุคลากร 131
    12. งานการเงิน, งานบัญชี 132
    13. งานพัสดุ 133
    14. งานอาคารสถานที่ 134
    15. ยามรักษาการณ์ 135
    16. ห้องครูเวร 136
    17. ร้านค้าสหการ 137
    18. งานกิจกรรม 141
    19. แผนกวิชาการจัดการทั่วไป 198
 
 
แผนที่ตั้งวิทยาลัย
 

 

       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.