แผนผังวิทยาลัย
   
 
   1. อาคารอำนวยการ    10. โรงเพาะชำ    19. บ้านพักนักการภารโรง
   2. อาคารศูนย์วิทยบริการ    11. ป้อมยามรักษาการณ์    20. ประปาบาดาล
   3. อาคารเรียน 4 ชั้น    12. ห้องพักครูเวร    21. ห้องน้ำ
   4. อาคารแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน    13. อาคารพัสดุ    22. ลานจอดรถจักยานยนต์ 
   5. อาคารแผนกวิชาช่างยนต์    14. พระวิษณุกรรม    23. สนามตระกร้อ
   6. อาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    15. พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ    24. สนามเปตอง
   7. อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์    16. โดมเอนกประสงค์    25. สนามวอลเลย์บอล
   8. ร้านค้าสหการ    17. บ้านพักผู้บริหาร    26. ลานออกกำลังกาย
   9. โรงอาหาร    18. บ้านพักครู  
     
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th