แผนผังวิทยาลัย
   
 
   1. อาคารอำนวยการ    10. โรงเพาะชำ    19. บ้านพักครู
   2. อาคารศูนย์วิทยบริการ    11. ป้อมยามรักษาการณ์    20. บ้านพักนักการภารโรง
   3. อาคารเรียน 4 ชั้น    12. ห้องพักครูเวร    21. ประปาบาดาล
   4. อาคารแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน    13. อาคารพัสดุ    22. ห้องน้ำ
   5. อาคารแผนกวิชาช่างยนต์    14. พระวิษณุกรรม    23. ห้องน้ำ
   6. อาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    15. พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ    24. สนามตระกร้อ
   7. อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์    16. โดมเอนกประสงค์    25. สนามวอลเลย์บอล
   8. ร้านค้าสหการ    17. ลานจอดรถจักยานยนต์    26. ลานออกกำลังกาย
   9. โรงอาหาร    18. บ้านพักผู้บริหาร  
     
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th