ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
แผนผังวิทยาลัย
 
   1. อาคารอำนวยการ    10. โรงเพาะชำ    19. บ้านพักนักการภารโรง
   2. อาคารศูนย์วิทยบริการ    11. ป้อมยามรักษาการณ์    20. ประปาบาดาล
   3. อาคารเรียน 4 ชั้น    12. ห้องพักครูเวร    21. ห้องน้ำ
   4. อาคารแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน    13. อาคารพัสดุ    22. ลานจอดรถจักยานยนต์ 
   5. อาคารแผนกวิชาช่างยนต์    14. พระวิษณุกรรม    23. สนามตระกร้อ
   6. อาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    15. พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ    24. สนามเปตอง
   7. อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์    16. โดมเอนกประสงค์    25. สนามวอลเลย์บอล
   8. ร้านค้าสหการ    17. บ้านพักผู้บริหาร    26. ลานออกกำลังกาย
   9. โรงอาหาร    18. บ้านพักครู  
     
 
   
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.