เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 2563
 ภาพกิจกรรมปี 2562
 ภาพกิจกรรมปี 2561
 ภาพกิจกรรมปี 2560
 ภาพกิจกรรมปี 2559
 ภาพกิจกรรมปี 2558
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2561
 
viet.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
ข้อมูลอาคารสถานที่
 
  เนื้อที่ของสถานศึกษา 22 ไร่ 2 งาน มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 14 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 87 ห้อง
1.    อาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง ปี 2538
2.    อาคารสำนักงานและหอประชุม จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง ปี 2540
3.    ห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 2 หลัง 8 ห้อง ปี 2540
4.    อาคารโรงฝึกงาน จำนวน 2 หลัง 6 ห้อง ปี 2540
5.    อาคารเรียนและปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง 20 ห้อง ปี 2540
6.    บ้านพักผู้บริหารระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง ปี 2540
7.    บ้านพักครู 6 หน่วย จำนวน 2 หลัง 12 ห้อง ปี 2540
8.    บ้านพักภารโรง จำนวน 3 หลัง 3 ห้อง ปี 2540
9.    อาคารเรียนชั่วคราว 8 ห้องเรียน จำนวน 3 หลัง 8 ห้อง ปี 2541
10.    อาคารงานพัสดุ จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง ปี 2543
11.    อาคารร้านค้าสหการ จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง ปี 2543
12.    ห้องประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง ปี 2546
13.    อาคารศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง ปี 2547
14.    อาคารโรงฝึกงานจั่วคู่ จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง ปี 2556
15.    รั่วประกอบเหล็กดัด จำนวน 1 งาน 1 รั้ว ปี 2559
16.    อาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง 1 หลัง ปี 2560
 
แผนผังที่ตั้งอาคารสถานที่
รายการประกอบแบบ
   1. อาคารอำนวยการ    10. โรงเพาะชำ    19. บ้านพักนักการภารโรง
   2. อาคารศูนย์วิทยบริการ    11. ป้อมยามรักษาการณ์    20. ประปาบาดาล
   3. อาคารเรียน 4 ชั้น    12. ห้องพักครูเวร    21. ห้องน้ำ
   4. อาคารแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน    13. อาคารพัสดุ    22. ลานจอดรถจักยานยนต์ 
   5. อาคารแผนกวิชาช่างยนต์    14. พระวิษณุกรรม    23. สนามตระกร้อ
   6. อาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    15. พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ    24. สนามเปตอง
   7. อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์    16. โดมเอนกประสงค์    25. สนามวอลเลย์บอล
   8. ร้านค้าสหการ    17. บ้านพักผู้บริหาร    26. ลานออกกำลังกาย
   9. โรงอาหาร    18. บ้านพักครู  
     
 
รูปอาคารสถานที่
 
1. อาคารอำนวยการ 2. อาคารศูนย์วิทยบริการ
   
3. อาคารเรียน 4 ชั้น 4. อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
   
5. อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาช่างยนต์ 6. อาคารปฏิบัติการแผนกไฟฟ้ากำลัง
   
7. อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 8. ร้านค้าสหการ
   
9. โรงอาหาร 10. โรงเพาะชำ
   
11. ป้อมยามรักษาการณ์ 12. ห้องพักครูเวร
   
13. อาคารพัสดุ 14. พระวิษณุกรรม
   
15. พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ 16. โดมเอนกประสงค์
   
17. บ้านพักผู้บริหาร 18. บ้านพักครู
   
19. บ้านพักนักการภารโรง 20. ประปาบาดาล
   
21. ห้องน้ำ ห้องส้วม 22. ลานจอดรถจักยานยนต์
   
23.สนามตระกร้อ 24. สนามเปตอง
   
25. สนามวอลเลย์บอล 26. ลานออกกำลังกาย
   
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ