เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 2563
 ภาพกิจกรรมปี 2562
 ภาพกิจกรรมปี 2561
 ภาพกิจกรรมปี 2560
 ภาพกิจกรรมปี 2559
 ภาพกิจกรรมปี 2558
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2561
 
viet.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
     ภาพกิจกรรม 63
 
โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักบัญชี วันที่ 29 มกราคม 2563
 
หน่วยศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ วันที่ 27 มกราคม 2563
 
การแข่งขันไหว้ครูมวยไทย และการใช้ทักษะมวยไทย ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง วันที่ 26 มกราคม 2563
 
สอบ V-NET ระดับ ปวส.2 วันที่ 26 มกราคม 2563
 
สอบ V-NET ระดับ ปวช.3 วันที่ 25 มกราคม 2563
 
สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทองสอนวิชาปฐมพยาบาล วันที่ 22 มกราคม 2563
 
โครงการสัมนาและศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 ณ ฟาร์มโคนม-ไทยเดนมาร์ค และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง วันที่ 18-19 มกราคม 2563
 
การสอนหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง วิชาการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น และวิชาการทำมุ้งลวด ให้กับนักเรียน โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาสูทน์ วันที่ 18 มกราคม 2563
 
สอบ Pre V-Net วันที่ 18 มกราคม 2563
 
งานวันครู ณ เทศบาลตำบลบางจัก วันที่ 16 มกราคม 2563
 
นิทรรศการนวัตกรรมทางการศึกษา วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สนามหน้าหอบูรพาจารย์ วัดนางในธัมมิการาม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 11 มกราคม 2563
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์การค้า เดอะฮับ รังสิต วันที่ 9-12 มกราคม 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    หน้า: [1]
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ