เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 2563
 ภาพกิจกรรมปี 2562
 ภาพกิจกรรมปี 2561
 ภาพกิจกรรมปี 2560
 ภาพกิจกรรมปี 2559
 ภาพกิจกรรมปี 2558
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2561
 
viet.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
     ภาพกิจกรรม 63
 
การสอนทำแมสผ้า วันที่ 22 มิถุนายน 2563
 
อบรมการทำเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวรดิตถ์ วิทยาประสูทย์ วันที่ 18 มิถุนายน 2563
 
มอบตัวและลงทะเบียน ระดับ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 มิถุนายน 2563
 
มอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนใหม่ชั้น ปวช.1 พร้อมแจกแมสผ้า และขนมทองม้วนที่นักศึกษาจัดทำ ให้กับผู้ลงทะเบียน วันที่ 9 มิถุนายน 2563
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
 
มอบหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการส่งยาและเวชภัณฑ์ ให้กับโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
 
โครงการอบรมปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอนามัย สำหรับป้องกัน
การติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วันที่ 18 มีนาคม 2563
 
Fix it Center ณ ศาลาประชาคม ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 17 มีนาคม 2563
 
งานนิทรรศการวิชาการ Woradit Active Learning Day ณ โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
 
มอบตัวและลงทะเบียน นักเรียนโควตาพิเศษ(ปวช.) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
 
ประเมินลูกเสือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
 
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปวช.3 ปวส.2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 
การประกวดโครงงานวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 
งานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563
 
โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักบัญชี วันที่ 29 มกราคม 2563
 
หน่วยศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ วันที่ 27 มกราคม 2563
 
การแข่งขันไหว้ครูมวยไทย และการใช้ทักษะมวยไทย ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง วันที่ 26 มกราคม 2563
 
    หน้า: [1] 2
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ