เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 โครงสร้างการบริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรม 2564
 ภาพกิจกรรม 2563
 ภาพกิจกรรม 2562
 ภาพกิจกรรม 2561
 ภาพกิจกรรม 2560
 ภาพกิจกรรม 2559
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2562
 
www.viset.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
     ภาพกิจกรรม 63
 
โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 และโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 18 ธันวาคม 2563
 
โครงการประกันสังคมสู่สถานศึกษาจังหวัดอ่างทอง ปี 2563 โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง
วันที่ 16 ธันวาคม 2563
 
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง วันที่ 16 ธันวาคม 2563
 
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง (ระดับประเทศ) ปีที่ 23 ประจำปี 2563 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล
เซอร์กิต วันที่ 16 ธันวาคม 2563
 
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง และวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ศึกษาดูงาน วันที่ 14 ธันวาคม 2563
 
คณะครูนำนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
 
คณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการขอเปิดสอนกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
 
ธนาคารออมสินประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เงินฝาก และ Mobile Banking (MyMo) วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2563
 
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. - ปวส. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
 
พิธีประดับแถบ 2 สี ลูกเสือวิสามัญ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563
 
พิธีเปิด การประชุมวิชาการ อวท. ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563
 
กิจกรรมสัมพันธ์ Back to school โดย คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 21 ตุลาคม 2563
 
ครูฝึกสอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ สอนการตัดต่อวีดีโอ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดยางมณี ณ ห้องปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์ วันที่ 20 ตุลาคม 2563
 
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
วันที่ 20 ตุลาคม 2563
 
โครงการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือช่าง วันที่ 20 ตุลาคม 2563
 
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครู ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ณ ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 13 ต.ค.2563
 
    หน้า: [1] 2 3 4 5
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ