ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
      ภาพกิจกรรม 2563
 
กิจกรรมวันคริสต์มาสต์ วันที่ 25 ธันวาคม 2563
 
ประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) ระดับจังหวัด จังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563
 
พิธีเปิดงานอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2563
 
นักเรียน นักศึกษา ตอบแบบประเมินคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 23 ธันวาคม 2563
 
ประชุมวิชาการ อวท. และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ. วันที่ 21 ธันวาคม 2563
 
โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี
งบประมาณ 2564 และโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 18 ธันวาคม 2563
 
โครงการประกันสังคมสู่สถานศึกษาจังหวัดอ่างทอง ปี 2563 โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง
วันที่ 16 ธันวาคม 2563
 
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง วันที่ 16 ธันวาคม 2563
 
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง (ระดับประเทศ) ปีที่ 23 ประจำปี 2563 ณ สนามช้างอินเตอร์
เนชั่นแนล เซอร์กิต วันที่ 16 ธันวาคม 2563
 
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง และวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ศึกษาดูงาน วันที่ 14 ธันวาคม 2563
 
คณะครูนำนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
 
คณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการขอเปิดสอนกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
 
ธนาคารออมสินประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เงินฝาก และ Mobile Banking (MyMo) วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2563
 
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. - ปวส. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
 
พิธีประดับแถบ 2 สี ลูกเสือวิสามัญ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563
 
พิธีเปิด การประชุมวิชาการ อวท. ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563
 
    หน้า: [1] 2 3 4 5
   
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.