ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
  เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา  
 
แผนกวิชาช่างยนต์ ปวช.


     
   
  ชุดนักเรียน ชุดฝึกงาน  
แผนกวิชาช่างยนต์ ปวส.
   
  ชุดนักศึกษา ชุดฝึกงาน  
       
 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.


 
  ชุดนักเรียนชาย ชุดนักเรียนหญิง  
   
  ชุดฝึกงานชาย ชุดฝึกงานหญิง  
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส.
   
  ชุดนักศึกษาชาย ชุดนักศึกษาหญิง  
   
  ชุดฝึกงานชาย ชุดฝึกงานหญิง  
       
 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.


 
  ชุดนักเรียนชาย ชุดนักเรียนหญิง  
   
  ชุดฝึกงานชาย ชุดฝึกงานหญิง  
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.
   
  ชุดนักศึกษาชาย ชุดนักศึกษาหญิง  
   
  ชุดฝึกงานชาย ชุดฝึกงานหญิง  
       

 

แผนกวิชาการบัญชี ปวช.


 
  ชุดนักเรียนชาย ชุดนักเรียนหญิง  
   
  ชุดฝึกงานชาย ชุดฝึกงานหญิง  
แผนกวิชาการบัญชี ปวส.
   
  ชุดนักศึกษาชาย ชุดนักศึกษาหญิง  
   
  ชุดฝึกงานชาย ชุดฝึกงานหญิง  
   
  ชุดสูทชาย ชุดสูทหญิง  
       

 

แผนกวิชาการจัดการ ปวส.


 
  ชุดนักศึกษา ชุดฝึกงาน  
       
 
ชุดพลศึกษา


 
  นักเรียนชาย นักเรียนหญิง  
       
 
ชุดลูกเสือ


 
  ชาย หญิง  
       
 
 
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.