ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 62
 ภาพกิจกรรมปี 61
 ภาพกิจกรรมปี 60
 ภาพกิจกรรมปี 59
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 

 

   
 
  เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา  
     
  เครื่องแบบนักเรียน แผนกวิชาฃ่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.  
   
  ชุดนักเรียน ชุดฝึกงาน  
       
  เครื่องแบบนักเรียน แผนกวิชาฃ่างยนต์ ระดับชั้น ปวส.  
   
  ชุดนักศึกษา ชุดฝึกงาน  
       
 

เครื่องแบบนักเรียนชาย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช.

 
   
  ชุดนักเรียน ชุดฝึกงาน  
       
 

เครื่องแบบนักเรียนหญิง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช.

 
   
  ชุดนักเรียน ชุดฝึกงาน  
       
 

เครื่องแบบนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวส.

 
   
  ชุดนักศึกษา ชุดฝึกงาน  
       
 

เครื่องแบบนักเรียนชาย แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.

 
   
  ชุดนักเรียน ชุดฝึกงาน  
       
 

เครื่องแบบนักเรียนหญิง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.

 
   
  ชุดนักเรียน ชุดฝึกงาน  
       
 

เครื่องแบบนักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวส.

 
     
  ชุดนักเรียน    
       
 

เครื่องแบบนักเรียน แผนกวิชาพณิชยการ ระดับชั้น ปวช.

 
   
  นักเรียนชาย นักเรียนหญิง  
       
 

เครื่องแบบนักศึกษา แผนกวิชาพณิชยการ ระดับชั้น ปวส.

 
     
  ชุดนักเรียน    
       
 

ชุดพลศึกษาของนักศึกษา ทุกแผนกวิชา ระดับชั้น ปวช.

 
   
  นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง  
       
       
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ viset@viset.ac.th