ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
งานครูที่ปรึกษา
 
ชื่อ : นายปัญญา   คล้ายเผือก
ตำแหน่ง : หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

ชื่อ : น.ส.สวรรค์   สวัสดิ์สุข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

ชื่อ : นายภาษิต   ภู่ประสงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

ชื่อ : นางอุบลพรรณ   พงษ์สุวรรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

ชื่อ : น..ส.ศิริลักษณ์   รุ่งสว่าง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
 

 

       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.