ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
   
ชื่อ : นายสุรศักดิ์   หริ่มสืบ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
หน้าที่หลัก : รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
การศึกษา :  
   
ติดต่อ : 084-7758851
   
    Surasak Rimseub
     
       
 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 

 
ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.สุวัชชัย   มงคลธง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติราชการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
การศึกษา : ศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   
   
   


 
ชื่อ : นางอัญชลี    เจียมเจิม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติราชการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
การศึกษา : บธ.บ.การจัดการ
   
   
   


 
ชื่อ : นายคมกฤช   แก้วมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติราชการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
การศึกษา : วท.บ.เครื่องกล
   
   
   


 
ชื่อ : นายอดิศักดิ์    คงเยือกเย็น
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติราชการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
การศึกษา : วท.บ.เครื่องกล
   
   
   
 
 
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.