ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
   
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
  สาขาวิชา   ช่างยานยนต์  
  สาขาวิชา   ช่างไฟฟ้ากำลัง  
  สาขาวิชา   ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
ประเภทวิชา พณิชยกรรม
  สาขาวิชา   การบัญชี  
  สาขาวิชา   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
     
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
  สาขาวิชา   เทคนิคเครื่องกล สาขางาน   เทคนิคยานยนต์
  สาขาวิชา   ไฟฟ้า สาขางาน   ไฟฟ้ากำลัง
  สาขาวิชา   อิเล็กทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
  สาขาวิชา   การบัญชี  
  สาขาวิชา   การจัดการทั่วไป  
     
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ภาคพิเศษ)
  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
  สาขาวิชา   ไฟฟ้า สาขางาน   ไฟฟ้ากำลัง
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
    สาขาวิชา   การบัญชี  
    สาขาวิชา   การจัดการทั่วไป  
       
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th