ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
      ภาพกิจกรรม 2565
 
โครงการสัมมนาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วัดขุนอิน
ทประมูล และแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดอ่างทอง
วันที่ 6 กุมพาพันธ์ 2565
รับลงทะเบียน รอบโควตา ทุกแผนกวิชา ปีการศึกษา 2565 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในสถานศึกษา ด้วยวิธีการตรวจ
ATK วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับภาค ณ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันที่ 26 มกราคม 2565
คณะครู เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2565 และรับมอบเกียรติคุณบัตร "ครูดีศรีวิเศษ"
ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนวัดนางใน วันที่
16 มกราคม 2565
งานแนะแนว ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
ให้กับโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ
ในช่วงเดือน มกราคม 2565
     
     
     
     
     
     
     
  หน้า: [1]
   
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.