ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
ข้อมูลครุภัณฑ์  ประจำปี 2562
 
ที่ วัน เดือน ปี
ที่ได้รับ
รายการ ขนาด ลักษณะ ได้มาโดยวิธีใด จำนวน ราคา
หน่วยละ
1 4 ก.พ. 62 ชุดทดลองโปรแกรมทางวิศวกรรม e-bidding 1 ชุด 1,385,000
2 12 ก.พ. 62

Razr Visualizer EV-550เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

เฉพาะเจาะจง 1 เครื่อง 14,900
3 18 ก.พ. 62

เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electric Mr.Slim
ชนิดติดตั้งผนัง 12,000 btu

เฉพาะเจาะจง 1 เครื่อง 17,000
4 25 ก.พ. 62 ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต เฉพาะเจาะจง 1 ใบ 4,050
5 26 ก.พ. 62 ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต เฉพาะเจาะจง 1 ใบ 4,050
6 26 ก.พ. 62 ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต เฉพาะเจาะจง 1 ใบ 4,050
7 26 ก.พ. 62 ปั๊มหอยโข่ง 2 นิ้ว พานาโซนิค

ตกลงราคา

1 เครื่อง 32,000
8 26 ก.พ. 62 ปั๊มหอยโข่ง 0.8 แรงม้า 1 นิ้ว เฉพาะเจาะจง 5 เครื่อง 2,600
9 27 ก.พ. 62 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา e-bidding 1 ชุด 1,488,500
10 9 มี.ค. 62 Notebook HP Laptop 159db0003AX เฉพาะเจาะจง/รายได้ 1 เครื่อง 18,900
11 19 มี.ค. 62 สว่านโรตารี่ SDS plus 3 ระบบ BOSCH เฉพาะเจาะจง 1 เครื่อง 5,950
12 28 มี.ค. 62 USB APC-BX1400U-MS 1400VA เฉพาะเจาะจง/รายได้ 1 เครื่อง 5,750
13 28 มี.ค. 62 Server Dell PowerEdge รุ่น T300-E1220v6 เฉพาะเจาะจง 1 เครื่อง 58,315
14 28 มี.ค. 62 Philips LED 23.8 นิ้ว 243V7Q เฉพาะเจาะจง 1 เครื่อง 3,950
15 28 มี.ค. 62 ผ้าม่านกันแสงพร้อมอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 1 ชุด 17,200
           
  l ประจำปี 2562 l ประจำปี 2561 l ประจำปี 2560 l
 
   
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.