เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 2563
 ภาพกิจกรรมปี 2562
 ภาพกิจกรรมปี 2561
 ภาพกิจกรรมปี 2560
 ภาพกิจกรรมปี 2559
 ภาพกิจกรรมปี 2558
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2561
 
viet.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
ข้อมูลครุภัณฑ์  ประจำปี 2562
 
ที่ วัน เดือน ปี
ที่ได้รับ
รายการ ขนาด ลักษณะ ได้มาโดยวิธีใด จำนวน ราคา
หน่วยละ
1 4 ก.พ. 62 ชุดทดลองโปรแกรมทางวิศวกรรม e-bidding 1 ชุด 1,385,000
2 12 ก.พ. 62

Razr Visualizer EV-550เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

เฉพาะเจาะจง 1 เครื่อง 14,900
3 18 ก.พ. 62

เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electric Mr.Slim
ชนิดติดตั้งผนัง 12,000 btu

เฉพาะเจาะจง 1 เครื่อง 17,000
4 25 ก.พ. 62 ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต เฉพาะเจาะจง 1 ใบ 4,050
5 26 ก.พ. 62 ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต เฉพาะเจาะจง 1 ใบ 4,050
6 26 ก.พ. 62 ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต เฉพาะเจาะจง 1 ใบ 4,050
7 26 ก.พ. 62 ปั๊มหอยโข่ง 2 นิ้ว พานาโซนิค

ตกลงราคา

1 เครื่อง 32,000
8 26 ก.พ. 62 ปั๊มหอยโข่ง 0.8 แรงม้า 1 นิ้ว เฉพาะเจาะจง 5 เครื่อง 2,600
9 27 ก.พ. 62 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา e-bidding 1 ชุด 1,488,500
10 9 มี.ค. 62 Notebook HP Laptop 159db0003AX เฉพาะเจาะจง/รายได้ 1 เครื่อง 18,900
11 19 มี.ค. 62 สว่านโรตารี่ SDS plus 3 ระบบ BOSCH เฉพาะเจาะจง 1 เครื่อง 5,950
12 28 มี.ค. 62 USB APC-BX1400U-MS 1400VA เฉพาะเจาะจง/รายได้ 1 เครื่อง 5,750
13 28 มี.ค. 62 Server Dell PowerEdge รุ่น T300-E1220v6 เฉพาะเจาะจง 1 เครื่อง 58,315
14 28 มี.ค. 62 Philips LED 23.8 นิ้ว 243V7Q เฉพาะเจาะจง 1 เครื่อง 3,950
15 28 มี.ค. 62 ผ้าม่านกันแสงพร้อมอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง 1 ชุด 17,200
           
 
  l ประจำปี 2562 l ประจำปี 2561 l ประจำปี 2560 l
 
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ