ข้อมูลสถานประกอบการ
   
 
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ
1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวิเศษชัยชาญ 3/95 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง 59 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามโก้ 101 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
4 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง 109 ม.12 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
6 สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง 18 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
7 เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
8 เทศบาลตำบลตลาดใหม่ ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
9 เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
10 เทศบาลตำบลบางจัก ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
11 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ 67 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
12 สถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ 360 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
13 ธนาคารออมสิน สาขาวิเศษชัยชาญ 202 381 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
14 ธกส.วิเศษชัยชาญ 91 ม.5 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
15 สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด 381 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
16 การประปาวิเศษชัยชาญ 1/2 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
17 บริษัท สยามไพรม แมชชินเนอรี่ จำกัด ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
18 บริษัท ฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัด ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
19 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอน (ประเทศไทย) จำกัด 140 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา 13170
20 บริษัท ไทอนโนวา เทค จำกัด 85 ถ.พหลโยธิน ต.สนามบิน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ 10210
21 บริษัท สยามไพรม แมชชินเนอรี่ จำกัด 89/1 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
22 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบไทย จำกัด ต.เชียงรากน้อย อ.บางประอิน จ.อยุธยา 13180
23 บริษัท เบนช์มาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต.บ้านแห อ.บางประอิน จ.อยุธยา 13160
24 บริษัท ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด 100 ม.2 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา 13170
25 บริษัท โตโยต้าโฆษิตอ่างทอง จำกัด 79/1 ม.5 128/1 ม.4 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
26 บริษัท ออโต้เมท จำกัด 29/25 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
27 บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต 1992 จำกัด ต.สาวร้องไห้  อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
28 บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด 18/2 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
29 บริษัท ออวี่ คราฟ จำกัด ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
30 บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ต.คานหาม อ.อุทัย จ.อยุธยา 13210
31 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 19 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
32 บริษัท วิซ เวนเดอร์ จำกัด 12/29 อ.วิเศาชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
33 บริษัท พีที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เจนเนอรัล เซอร์วิส จำกัด 43/4 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.อยุธยา 13150
34 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอฟ 3 – ดีไลน์ 189/377 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
35 ห้างหุ้นสวนจำกัด วีระวรรณการไฟฟ้า 5112 ม.8 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
36 หจก.อิมแพค ออโต้ เซอร์วิส 46/13 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
37 หจก.ทีพีที เทคโนโลยี 5/16 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
38 ร้านศิริธรรมวิทยุ 163/9 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
39 ร้านมิตรแท้ อิเล็กทรอนิค 190/5 ม.7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
40 ร้านประสพศรีอิเล็กทรอนิค 80/9 ต.ไผ่จำศีล  อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
41 พ.กิจเจริญ 202/4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
42 อู่ช่างแซ 52 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
43 ร้านเปี๊ยกท่อไอเสีย 37 ต.ไผ่จำศีล  อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
44 ร้านเดี่ยว เอส.เค มอเตอร์ 70/4 ต.ไผ่จำศีล  อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
45 ร้านหนุ่มไดนาโม 57/6 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
46 ร้านสเน่ห์ เซอวิส 46/5 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
47 อู่สมพงษ์ 85/3 ต.ไผ่จำศีล  อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
48 อู่ช่างจิ้น 62 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
49 อู่กมลเจริญ 333 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
50 อู่พินิจยนต์การ 7/1 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
51 อู่สมยศการช่าง 128/1 ม.4 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
52 อู่สิงห์สยาม 18/2 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
53 อู่ชัยวัฒน์คาร์เซอร์วิส 25/1 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
54 อู่ช่างวัฒ 82/13 ม.5 ต.ไผ่จำศีล  อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
55 อู่ช่างแบงค์ 23/1 ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
56 ร้านศิริซาวด์ 38/1 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
57 ร้านช่างวุฒิ 24/26 ม.4 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
58 ร้านเอสแอลคอมพิวเตอร์ 202/5 ม.7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
59 ร้านชัยวัฒน์ อิเล็กทรอนิกส์                       42 ต.ไผ่จำศีล  อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
 
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th