ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 62
 ภาพกิจกรรมปี 61
 ภาพกิจกรรมปี 60
 ภาพกิจกรรมปี 59
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 

 

   
 
ข้อมูลสถานประกอบการ
 
ลำดับที่ ชื่อน่วยงาน/สถานประกอบการ ที่อยู่หน่วยงาน/สถานประกอบการ
1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวิเศษชัยชาญ 53/3 ถ.โพธิ์พระยาท่าเรือ ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110
2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง 59 ถ.อ่างทอง-อยุธยา ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอผักไห่ 54-55 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13120
4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามโก้ ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
5 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ 67 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
6 โรงพยาบาลอ่างทอง 3 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
7 ที่ทำการไปรษณีย์วิเศษชัยชาญ 137 ม.7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
8 ที่ทำการไปรษณีย์สามโก้ 117 ม.6 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
9 การประปาวิเศษชัยชาญ 12 ม.4 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
10 อบต.ตำบลคลองขนาก ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
11 อบต.ตำบลศาลเจ้าโรงทอง 109 ม.12 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
12 อบต.บ้านพราน ม.2 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
13 อบต.ตำบลหลักแก้ว ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
14 อบต.ตำบลหัวตะพาน 1 ม.2 ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
15 อบต.ตำบลวิเศษไชยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
16 ธกส.อำเภอวิเศษชัยชาญ 91 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
17 เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
18 เทศบาลตำบลลาดชะโด ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13280
19 เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
20 เทศบาลตำบลม่วงคัน ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
21 เทศบาลตำบลท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
22 สถานีอนามัยตำบลหน้าโคก 2 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13120
23 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ ม.7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
24 โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง 28 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13120
25 บริษัท อีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาวิเศษชัยชาญ 353 ม.7 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
26 บริษัท เวฟโปรดักท์ จำกัด 24/1 ม.2 ต.ดอนลาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
27 บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด 10/2 ม.8 ถ.สามโคก-เสนา ต.บางนมโค อ.เสนา จ.อยุธยา 13110
28 บริษัท มิตฃุยูไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด 125 ม.1 ต.บางเลน อ.บางประอิน จ.อยุธยา 13160
29 บริษัท โพลีนาเทค จำกัด 222 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมบางประอิน ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา 13100
30 บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สาขาอยุธยา
80 ต.บ้านกรด อ.บางประอิน จ.อยุธยา 13160
31 บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) 44 ม.1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
32 บริษัท ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 46/1 ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
33 บริษัท เอส แอล คอมพิวเตอร์ 2005 จำกัด 114/3 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
34 บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซีชั่น ฟอร์มิ่ง(ไทยแลนด์) จำกัด 70/8-11 ม.9 ต.ธนู อ.อุทัย จ.อยุธยา 13210
35 บริษัท เพิ่มพูนชัยมอเตอร์ จำกัด 122 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
36 บริษัท อ่างทองออโต้เซอร์วิส จำกัด 82/2 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
37 บริษัท อ่างทองคาร์เซอร์วิส จำกัด 22/9 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
38 บริษัท มิตซูบิชิ อ่างทอง จำกัด 56/1 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
39 บริษัท สยามนิสสันสุพรรณบุรี จำกัด 429 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
40 บริษัท สยามนิสสันอ่างทอง จำกัด (สายเอเซีย) 9 ต.ท่าต่อ อ.มหาราช จ.อยุธยา 13150
41 บริษัท อเมริกัน เฮอริเทจ จำกัด 222 ม.4 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
42 หจก. ไอทีเทคโนโลยี 82/15 ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
43 ร้านธนูออโตแอร์ 30 ม.5 ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
44 ร้านพัฒนาอิเล็กทริคและครุภัณฑ์ 286 ถ.นางพิม ต.ที่พี่เลี้ยง จ.สุพรรณบุรี 72000
45 ร้านสุพัตร นฤกร การไฟฟ้า 53 ต.ราษฎรพัฒนา อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
46 ร้านแสงชัยมอเตอร์ ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
47 ร้านชัยวัฒน์อิเล็กทริอนิกส์ 42 ม.5 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
48 ร้านสมคิดมอเตอร์ 20/14 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
49 ร้านประสพศรีอิเล็กทรอนิกส์ 80/9 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
50 ร้านแม็กซาวด์ 28/4 ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
51 ร้าน ทีโอยู (TOU) 39 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
52 ร้านจักรพรรดิทีวี 40/1 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
53 ร้าน OA Computer 9/2 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
54 ร้านช่างต้อม 80/7 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
55 ร้าน SL คอมพิวเตอร์ 164/8 ม.4 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13120
56 อู่ประสิทธิ์ 18/1 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
57 อู่หาญการช่าง 82/10 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
58 อู่ช่างอ๊อด (ทำสีรถยนต์) 66/7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
59 อู่ ก การช่าง 40/2 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
60 อู่เปี๊ยกท่อไอเสีย 37/3 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
61 อู่ ส.เส็งการช่าง 21 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
62 อู่วิเศษรวมช่าง 8/1 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
63 อู่ อ.เจริญไดนาโม 83/5 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
64 อู่ ต. เต่าการช่าง 74 ม.3 ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
65 อู่สมชาย 156/1 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
 
สถานประกอบการเครือข่ายทวิภาคี
ลำดับที่ ชื่อน่วยงาน/สถานประกอบการ ที่อยู่หน่วยงาน/สถานประกอบการ
1 บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 49 ม. 5 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
2 บริษัท เทสโก้โลตัส จำกัด สาขาสุพรรณบุรี 293 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรวรรณการไฟฟ้า 51/2 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
4 บริษัท ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 46/1 ม.5 ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
5 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทศพร อิเล็กทรอนิกส์ 7/7 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
7 บริษัท เวฟโปรดักท์ จำกัด 24/1 ต.ดอนตาล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
8 บริษัท ไอ เอ็ม อี (ประเทศไทย) จำกัด 1/64 ม. 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.อยุธยา 13210
9 โรงพยาบาลอ่างทอง 3 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
10 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขาสุพรรณบุรี  
11 ช่างขวัญการไฟฟ้า 60/2 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
12 บริษัท เพิ่มพูนทรัพย์อ่างทอง จำกัด 14 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
 
รายชื่อนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัั้นสูง ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2554-2555
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล
1 5431040001      นายกิตติศักดิ์     เรืองฤทธิ์
2 5431040002      นายกิตติศักดิ์     โตลาภ
3 5431040003      นายเกรียงศักดิ์     เฟื่องน้อย
4 5431040004      นายไกรวิทย์     คุ้มสกุลณี
5 5431040005      นายชานนท์     กันทรส
6 5431040007      นายณัฐวุฒิ     บุตรสุวรรณ
7 5431040008      นายธนากร     มาศิริ
8 5431040009      นายนพกร     อ่อนสำอางค์
9 5431040011      นายวรัท     บางตะแว่น
10 5431040012      นายศตวรรษ     เกษวิเศษ
11 5431040013      นายสมพงษ์     พลเจริญ
12 5431040014      นายสมภพโชค     สีแตงสุก
13 5431040015      นายสว่างพงษ์    มัสสะ
14 5431040016      นายสามารถ     พรหมประโคน
15 5431040017      นายสิทธิพร    งามไตรไร
16 5431040018      นายสุขสันต์     อรุณรัตน์
17 5431040019      นายอติชาติ     ธิยะคำ
18 5431040020      นายอนุรักษ์     ธิยะคำ
19 5431040021      นายอภินันท์     เกิดประกอบ
20 5431040022      นายณัฐกิตติ์     ชัยประภา
21 5431040023      นายปรัชญา     ปาลวัฒน์
22 5431040024      นายอิทธิพล     สร้อยทรัพย์
23 5431040025      นายทินภัทร     ศรีสุวรรณ
 
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ viset@viset.ac.th