ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
  [ครูประจำแผนก] [แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการสอน]
 
   
ชื่อ : นายปรีชา    มดแสง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   
   
   

   
ชื่อ : น.ส.วรารัตน์    เลิศกิตติวัฒนกุล
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
การศึกษา : วศ.ม อิเล็กทรอนิกส์
   
   
   

   
ชื่อ : นายสิรภพ    สุขรัตน์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
การศึกษา : อส.บ.อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   
   
   

   
ชื่อ : นายวัชระ   อ่ำเจริญ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
การศึกษา : คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   
   
   

   
ชื่อ : นายภาษิต   ภู่ประสงค์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
การศึกษา : คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   
   
   
 

 

       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.