เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 โครงสร้างการบริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรม 2564
 ภาพกิจกรรม 2563
 ภาพกิจกรรม 2562
 ภาพกิจกรรม 2561
 ภาพกิจกรรม 2560
 ภาพกิจกรรม 2559
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2562
 
www.viset.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
     ภาพกิจกรรม 64
 
การประกวดโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 มีนาคม 2564
 
โครงการซ้อมแผนดับเพลิง วันที่ 3 มีนาคม 2564
 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
 
คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
 
โครงการวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
 
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
 
โครงการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
 
การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
 
ผอ.มอบหน้ากากผ้า ให้กับโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทธ์ เพื่อนำไปมอบให้เด็กนักเรียน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    หน้า: [1]
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ