ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
      ภาพกิจกรรม 2564
 
โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2563
และพิธีประดับแถบ 3 สี วันที่ 29-30 มีนาคม 2564
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
งานประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2563
ณ จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 23-27 มีนาคม 2564
สอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3, ปวส.2
วันที่ 22 มีนาคม 2564
การประกวดโครงการวิชาชีพ ประจำปีการ
ศึกษา 2563 วันที่ 10 มีนาคม 2564
โครงการซ้อมแผนดับเพลิง วันที่ 3 มีนาคม 2564
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพทักษะพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
อ่างทอง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา
ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่ง
ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
การประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
อ่างทอง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ผอ.มอบหน้ากากผ้า ให้กับโรงเรียนวรดิตถ์
วิทยาประสูทธ์ เพื่อนำไปมอบให้เด็กนักเรียน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
     
     
     
     
     
  หน้า : 1 [2]
   
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.