ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
แผนกวิชาการบัญชี
 
   
ชื่อ : น.ส.มาลี   ชูเอี่ยม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
การศึกษา : บธ.บ.การบัญชี
   
   
   

   
ชื่อ : นางสุคนธ์   เพ็งวิสาภาพพงษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาการบัญชี
การศึกษา : บช.การบัญชี
   
   
   

   
ชื่อ : น.ส.เยาวลักษณ์   วังคีรี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาการบัญชี
การศึกษา : บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต
   
   
   

   
ชื่อ : น.ส.ณัฏฐมนต์   ทองสุก
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาการบัญชี
การศึกษา : บธ.บ.การบัญชี
   
   
   
 

 

       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.