ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 62
 ภาพกิจกรรมปี 61
 ภาพกิจกรรมปี 60
 ภาพกิจกรรมปี 59
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
QR Code
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 

 

   
 
     ภาพกิจกรรม 62
 
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร
อ.ไชโย จ.อ่างทอง วันที่ 8 เมษายน 2562
 
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษา
วันที่ 29 มีนาคม 2562
 
งาน "รำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ" เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรชน แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ
และยกย่องความกล้าหาญ และความเสียสละ ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชน "นายดอก นายทองแก้ว"
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง วันที่ 25-27 มีนาคม 2562
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561 วันที่ 21 มีนาคม 2562
 
เชิญชวน บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ 24 มีนาคม 2562
 
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก บูรณาการชุมชนแห่งการเรียนรู้ วันที่ 15 มีนาคม 2562
 
ส่งมอบเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่น ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร วันที่ 13
มีนาคม 2562
 
อบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยล้อเลื่อน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี วันที่ 6 มีนาคม 2562
 
การประกวดโครงงานวิชาชีพ โดยชมรมวิชาชีพแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 มีนาคม 2562
 
มอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 วันที่ 3 มีนาคม 2562
 
งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2562
 
อบรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
 
ประเมินกองลูกเสือ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
 
    หน้า: [1] 2
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ viset@viset.ac.th