เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 โครงสร้างการบริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรม 2564
 ภาพกิจกรรม 2563
 ภาพกิจกรรม 2562
 ภาพกิจกรรม 2561
 ภาพกิจกรรม 2560
 ภาพกิจกรรม 2559
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2562
 
www.viset.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
     ภาพกิจกรรม 62
 
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดอ่างทอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชโย จ.อ่างทอง วันที่ 26 ธันวาคม 2562
 
โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.บจก.อ.พรชัยวัฒน์ ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
 
ทำบุญปีใหม่ 2563 วันที่ 27 ธันวาคม 2562
 
กีฬาสีภายใน "วิเศษเกมส์ ครั้งที่ 16" วันที่ 25-26 ธันวาคม 2562
 
กิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 24 ธันวาคม 2562
 
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 17 ธันวาคม 2562
 
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 5 ธันวาคม 2562
 
การประกวดสุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วันที่ 3 ธันวาคม 2562
 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 25-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 
โครงการประกันสังคมสู่สถานศึกษาจังหวัดอ่างทอง ปี 2562 โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงการวิทยาศาสตร์ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
 
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง (ระดับประเทศ) ปีที่ 22/2562 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562
 
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม "ลอยกระทง" วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอ่างทอง
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
 
คณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอ่างทอง
ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
 
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562
 
พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิย มหาราช หน้าหอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
วันที่ 23 ตุลาคม 2562
 
    หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ