เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 2562
 ภาพกิจกรรมปี 2561
 ภาพกิจกรรมปี 2560
 ภาพกิจกรรมปี 2559
 ภาพกิจกรรมปี 2558
 ภาพกิจกรรมปี 2557
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2561
 
QR Code
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
hit traffic
 

 

   
 
     ภาพกิจกรรม 62
 
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2562
 
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องก่อนวัยอันควร วันที่ 20 มิถุนายน 2562
 
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และตรวจหาสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ทีมแพทย์โรงพยาบาล
วิเศษชัยชาญ วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562
 
งานชุมนุมลูกเสือ "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคกลาง) ณ ศูนย์การทหารราบ
ค่ายธนะรัชน์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 3-7 มิถุนายน 2562
 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงมล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 3 มิถุนายน 2562
 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ธรรมา ภิบาลในสถานศึกษา
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด วันที่ 1 มิถุนายน 2562
 
โครงการจิตอาสาซ่อมแซมสนามเด็กเล่น เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีราชาภิเษก
ณ โรงเรียนวัดไผ่หมูขวิดศรัทธาธรรม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
 
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดภาคกลาง ประเภท ลูกเสือวิสามัญ ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
 
โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดอ่างทอง ณ สนามโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์
วิทยาคม จ.อ่างทอง วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
 
บริจาคโลหิต ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และภาคบริการโลหิต แห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
 
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
 
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดหลวงสุนทราราม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 17
พฤษภาคม 2562
 
ลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2-3, ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
 
ลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1, ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
 
คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 4 พฤษภาคม
2562 ณ วัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อ่างทอง และ วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง
 
พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2562
 
มอบตัว นักศึกษา ปวส. ปี 1 วันที่ 9 เมษายน 2562
 
    หน้า: 1 2 [3] 4 5
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ