ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
      ภาพกิจกรรม 2562
 
ครู นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อบรมการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Sony Vegas ให้กับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 16 สิงหาคม 2562
 
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ วันที่ 15 สิงหาคม 2562
 
โครงการหนึ่งวันพระ หนึ่งแผนกวิชา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 8 สิงหาคม 2562
 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การ วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับสถานศึกษา วันที่ 14 สิงหาม 2562
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562
 
โครงการศึกษาดูงาน เทคโนโลยีไฟฟ้าฝ่ายผลิต ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จ.นครราชสีมา วันที่ 10 สิงหาคม 2562
 
โครงการหนึ่งวันพระ หนึ่งแผนกวิชา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 8 สิงหาคม 2562
 
โครงการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย เนื่องในวันรพี ณ ห้องประชุมอาคารศาลจังหวัดอ่างทอง วันที่ 7 สิงหาคม 2562
 
โครงการโรงเรียนสะอาดมีรอยยิ้ม ชมรมแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 สิงหาคม 2562
 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง วันที่ 9 สิงหาคม 2562
 
คณะนิเทศ ติดตามสถานศึกษาคุณธรรม กลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง วันที่ 1 สิงหาคม 2562
 
โครงการฮอนด้า ถนนในฝัน... ถนนปลอดอุบัติเหตุ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
 
โครงการหนึ่งวันพระ หนึ่งแผนกวิชา แผนกวิชาช่างยนต์ ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค ภาคกลาง
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562
 
โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายแก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
 
โครงการหนึ่งวันพระหนึ่งแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาการจัดการทั่วไป นำนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมทำบุญ ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
 
    หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7
   
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
    angthong02@vec.mail.go.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.