ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
   
 

 
   
ชื่อ : นายเฉลิมศักดิ์    มูสิกะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
ดำรงตำแหน่ง : 27 ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน
   
   
   
 

 
   
ชื่อ : นายสมนึก     พุ่มขุน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
ดำรงตำแหน่ง : 22 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2564
   
   
   
 

 
   
ชื่อ : นายประเสริฐ     จันโททัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
ดำรงตำแหน่ง : 22 ม.ค. 2556 - 25 ต.ค. 2558
   
   
   
 

 
   
ชื่อ : นายสืบพงษ์     ทองนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
ดำรงตำแหน่ง : 10 พ.ย. 2552 - 30 ก.ย. 2555
   
   
   
 

 
   
ชื่อ : นายขวัญชัย     พานิชการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
ดำรงตำแหน่ง : 21 ธ.ค. 2544 - 10 ก.ย. 2552
   
   
   
 

 
   
ชื่อ : นายทองสุข     แจ้งกมล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
ดำรงตำแหน่ง : 29 มิ.ย. 2538 - 30 ก.ย. 2544
   
   
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th