ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
 
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
 

 
   
ชื่อ : นายสุรศักดิ์     หริ่มสืบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
   
   


 
   
ชื่อ : นายสมนึก     พุ่มขุน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่ง : 22 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2564
   
   


 
   
ชื่อ : นายประเสริฐ     จันโททัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่ง : 22 ม.ค. 2556 - 25 ต.ค. 2558
   
   


 
   
ชื่อ : นายสืบพงษ์     ทองนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่ง : 10 พ.ย. 2552 - 30 ก.ย. 2555
   
   


 
   
ชื่อ : นายขวัญชัย     พานิชการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่ง : 21 ธ.ค. 2544 - 10 ก.ย. 2552
   
   


 
   
ชื่อ : นายทองสุข     แจ้งกมล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่ง : 29 มิ.ย. 2538 - 30 ก.ย. 2544
   
   
 
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.