ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 
ชื่อ : น.ส.ขวัญวิภา    ดีจริง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ชื่อ : น.ส.ปิยนุช   เชื้อปู่คง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ชื่อ : นายสมเจตน์   โสนอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ชื่อ : น.ส.นันทิพร    ศรีนวน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ชื่อ : น.ส.วรรัตน์    วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ชื่อ : น..ส.ศิริลักษณ์   รุ่งสว่าง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 

 

       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.