เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 2563
 ภาพกิจกรรมปี 2562
 ภาพกิจกรรมปี 2561
 ภาพกิจกรรมปี 2560
 ภาพกิจกรรมปี 2559
 ภาพกิจกรรมปี 2558
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2561
 
viet.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
     ภาพกิจกรรม 62
 
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทย เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดราชสกุณา ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง วันที่ 18 ตุลาคม 2562
 
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 13 ตุลาคม 2562
 
ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2562
 
โครงการหนึ่งวันพระ หนึ่งแผนกวิชา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 6 กันยายน 2562
 
โครงการหนุนเสริมนักศึกษาและนักเรียน เอาชนะภัยทางถนน ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง วันที่ 4 กันยายน 2562
 
พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ละโว้เกมส์ ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี
ระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2562
 
พิธีรับสิ่งของพระราชทานผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ
วันที 30 สิงหาคม 2562
 
โครงการพิจารณาคัดเลือกและแลกเปลี่ยนความรู้สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง ณ วาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562
 
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ ศอ.ปส.ย. ภาค 1 ณ ค่ายลูกเสือนวภพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันที่ 23-25
สิงหาคม 2562
 
โครงการอบรมสัมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปการอบรมสัมนาเผยแพร่
ความรู้เครือข่าย ณ ห้องพลายบัว โรงเรียนสตรีอ่างทอง วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562
 
การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562
 
นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
 
โครงการหนึ่งวันพระ หนึ่งแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชา การจัดการทั่วไป ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 23 สิงหาคม 2562
 
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม true วันที่ 21 สิงหาคม 2562
 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ (ศึกษาดูงาน) ณ วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 20 สิงหาคม 2562
 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ สถานศึกษาคุณธรรม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอ่างทอง วันที่ 19 สิงหาคม 2562
 
นักเรียน นักศึกษา จากอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง จำนวน 60 คน เข้าร่วมพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเครือข่ายต้านยาเสพติด จังหวัดอ่างทอง วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
 
    หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 7
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ