ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
      ภาพกิจกรรม 2562
 
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทย เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดราชสกุณา ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง วันที่ 18 ตุลาคม 2562
 
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 13 ตุลาคม 2562
 
ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2562
 
โครงการหนึ่งวันพระ หนึ่งแผนกวิชา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 6 กันยายน 2562
 
โครงการหนุนเสริมนักศึกษาและนักเรียน เอาชนะภัยทางถนน ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง วันที่ 4 กันยายน 2562
 
พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ละโว้เกมส์ ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี
ระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2562
 
พิธีรับสิ่งของพระราชทานผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ
วันที 30 สิงหาคม 2562
 
โครงการพิจารณาคัดเลือกและแลกเปลี่ยนความรู้สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง ณ วาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562
 
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ ศอ.ปส.ย. ภาค 1 ณ ค่ายลูกเสือนวภพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันที่ 23-25
สิงหาคม 2562
 
โครงการอบรมสัมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปการอบรมสัมนาเผยแพร่
ความรู้เครือข่าย ณ ห้องพลายบัว โรงเรียนสตรีอ่างทอง วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562
 
การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562
 
นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
 
โครงการหนึ่งวันพระ หนึ่งแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชา การจัดการทั่วไป ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 23 สิงหาคม 2562
 
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม true วันที่ 21 สิงหาคม 2562
 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ (ศึกษาดูงาน) ณ วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 20 สิงหาคม 2562
 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ สถานศึกษาคุณธรรม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอ่างทอง วันที่ 19 สิงหาคม 2562
 
นักเรียน นักศึกษา จากอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง จำนวน 60 คน เข้าร่วมพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเครือข่ายต้านยาเสพติด จังหวัดอ่างทอง วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
 
    หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 7
   
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
    angthong02@vec.mail.go.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.