ระบบงานภายใน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
 
 
 
   
 
      ภาพกิจกรรม 2563
 
กิจกรรมสัมพันธ์ Back to school โดย คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 21 ตุลาคม 2563
 
ครูฝึกสอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ สอนการตัดต่อวีดีโอ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดยางมณี ณ ห้องปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์ วันที่ 20 ตุลาคม 2563
 
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
วันที่ 20 ตุลาคม 2563
 
โครงการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือช่าง วันที่ 20 ตุลาคม 2563
 
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครู ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ณ ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 13 ต.ค.2563
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีการศึกษา 2563 วันที่ 5 ตุลาคม 2563
 
งานเกษียณอายุราชการ วันที่ 29 กันยายน 2563
 
คณะครูสอนการทำซูชิ ให้กับนักเรียน นักศึกษา วันที่ 23 กันยายน 2563
 
คณะครูพร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ วันที่ 23 กันยายน 2563
 
ผอ.สมนึก พุ่มขุน มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา ประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 กันยายน 2563
 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
วันที่ 19-20 กันยายน 2563
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและเเก้ไขปัญหายาเสพติด ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมเยี่ยมชมเรือนจำ จ.อ่างทอง
วันที่ 18 กันยายน 2563
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ผลกระทบจากยาเสพติด วันที่ 16 กันยายน 2563
 
อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 วันที่ 11 กันยายน 2563
 
เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วันที่ 9 กันยายน 2563
 
ประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน วันที่ 9 กันยายน 2563
 
ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) จ.สุพรรณบุรี วันที่ 28 สิงหาคม 2563
 
    หน้า: 1 [2] 3 4 5
   
         
         
  วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
    angthong02@vec.mail.go.th
       
 
Copyright ©2021 Visetchaichan Vocational College | All Rights Reserved.