จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
  l 2567 l 2566 l 2565 l 2564 l 2563 l 2562 l 2561 l 2560 l
 
ฉบับที่ 52 เดือน พ.ค. 2567
ฉบับที่ 51 เดือน พ.ค. 2567
ฉบับที่ 50 เดือน เม.ย. 2567
ฉบับที่ 49 เดือน เม.ย. 2567
ฉบับที่ 48 เดือน เม.ย. 2567
ฉบับที่ 47 เดือน เม.ย. 2567
ฉบับที่ 46 เดือน เม.ย. 2567
ฉบับที่ 45 เดือน เม.ย. 2567
ฉบับที่ 44 เดือน เม.ย. 2567
ฉบับที่ 43 เดือน เม.ย. 2567
ฉบับที่ 42 เดือน เม.ย. 2567
ฉบับที่ 41 เดือน มี.ค. 2567
ฉบับที่ 40 เดือน มี.ค. 2567
ฉบับที่ 39 เดือน มี.ค. 2567
ฉบับที่ 38 เดือน มี.ค. 2567
ฉบับที่ 37 เดือน มี.ค. 2567
ฉบับที่ 36 เดือน มี.ค. 2567
ฉบับที่ 35 เดือน มี.ค. 2567
ฉบับที่ 34 เดือน ก.พ. 2567
ฉบับที่ 33 เดือน ก.พ. 2567
ฉบับที่ 32 เดือน ก.พ. 2567
ฉบับที่ 31 เดือน ก.พ. 2567
ฉบับที่ 30 เดือน ก.พ. 2567
ฉบับที่ 29 เดือน ก.พ. 2567
ฉบับที่ 28 เดือน ก.พ. 2567
ฉบับที่ 27 เดือน ก.พ. 2567
ฉบับที่ 26 เดือน ก.พ. 2567
ฉบับที่ 25 เดือน ก.พ. 2567
ฉบับที่ 24 เดือน ก.พ. 2567
ฉบับที่ 23 เดือน ก.พ. 2567
ฉบับที่ 22 เดือน ก.พ. 2567
ฉบับที่ 21 เดือน ก.พ. 2567
หน้า :  [1] 2
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th