จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
  l 2567 l 2566 l 2565 l 2564 l 2563 l 2562 l 2561 l 2560 l
 
ฉบับที่ 31 เดือน ธันวาคม 2564
ฉบับที่ 30 เดือน ธันวาคม 2564
ฉบับที่ 29 เดือน ธันวาคม 2564
ฉบับที่ 28 เดือน ธันวาคม 2564
ฉบับที่ 27 เดือน ธันวาคม 2564
ฉบับที่ 26 เดือน ธันวาคม 2564
ฉบับที่ 25 เดือน ธันวาคม 2564
ฉบับที่ 24 เดือน พฤศจิกายน 2564
ฉบับที่ 23 เดือน พฤศจิกายน 2564
ฉบับที่ 22 เดือน พฤศจิกายน 2564
ฉบับที่ 21 เดือน ตุลาคม 2564
ฉบับที่ 20 เดือน ตุลาคม 2564
ฉบับที่ 19 เดือน ตุลาคม 2564
ฉบับที่ 18 เดือน ตุลาคม 2564
ฉบับที่ 17 เดือน กันยายน 2564
ฉบับที่ 16 เดือน กันยายน 2564
ฉบับที่ 15 เดือน กันยายน 2564
ฉบับที่ 14 เดือน กันยายน 2564
ฉบับที่ 13 เดือน กันยายน 2564
ฉบับที่ 12 เดือน สิงหาคม 2564
ฉบับที่ 11 เดือน กรกฏาคม 2564
ฉบับที่ 10 เดือน มิถุนายน 2564
ฉบับที่ 9 เดือน พฤษภาคม 2564
ฉบับที่ 8 เดือน เมษายน 2564
ฉบับที่ 7 เดือน มีนาคม 2564
ฉบับที่ 6 เดือน มีนาคม 2564
ฉบับที่ 5 เดือน มีนาคม 2564
ฉบับที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
ฉบับที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
ฉบับที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
 
หน้า :  [1]
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th