ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
 
  l 2565 l 2564 l 2563 l 2562 l 2561 l 2560 l  
   
    ฉบับที่ 31 เดือน ธันวาคม 2564
    ฉบับที่ 30 เดือน ธันวาคม 2564
    ฉบับที่ 29 เดือน ธันวาคม 2564
    ฉบับที่ 28 เดือน ธันวาคม 2564
    ฉบับที่ 27 เดือน ธันวาคม 2564
    ฉบับที่ 26 เดือน ธันวาคม 2564
    ฉบับที่ 25 เดือน ธันวาคม 2564
    ฉบับที่ 24 เดือน พฤศจิกายน 2564
    ฉบับที่ 23 เดือน พฤศจิกายน 2564
    ฉบับที่ 22 เดือน พฤศจิกายน 2564
    ฉบับที่ 21 เดือน ตุลาคม 2564
    ฉบับที่ 20 เดือน ตุลาคม 2564
    ฉบับที่ 19 เดือน ตุลาคม 2564
    ฉบับที่ 18 เดือน ตุลาคม 2564
    ฉบับที่ 17 เดือน กันยายน 2564
    ฉบับที่ 16 เดือน กันยายน 2564
    ฉบับที่ 15 เดือน กันยายน 2564
    ฉบับที่ 14 เดือน กันยายน 2564
    ฉบับที่ 13 เดือน กันยายน 2564
    ฉบับที่ 12 เดือน สิงหาคม 2564
    ฉบับที่ 11 เดือน กรกฏาคม 2564
    ฉบับที่ 10 มิถุนายน 2564
    ฉบับที่ 9 เดือน พฤษภาคม 2564
    ฉบับที่ 8 เดือน เมษายน 2564
    ฉบับที่ 7 เดือน มีนาคม2564
    ฉบับที่ 6 เดือน มีนาคม 2564
    ฉบับที่ 5 เดือน มีนาคม 2564
    ฉบับที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
    ฉบับที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
    ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
    ฉบับที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
   
   
   
   
 
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.