จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
  l 2567 l 2566 l 2565 l 2564 l 2563 l 2562 l 2561 l 2560 l
   
    ฉบับที่ 77 ธันวาคม 2562
    ฉบับที่ 76 ธันวาคม 2562
    ฉบับที่ 75 ธันวาคม 2562
    ฉบับที่ 74 พฤศจิกายน 2562
    ฉบับที่ 73 พฤศจิกายน 2562
    ฉบับที่ 72 พฤศจิกายน 2562
    ฉบับที่ 71 พฤศจิกายน 2562
    ฉบับที่ 70 พฤศจิกายน 2562
    ฉบับที่ 69 ตุลาคม 2562
    ฉบับที่ 68 ตุลาคม 2562
    ฉบับที่ 67 ตุลาคม 2562
    ฉบับที่ 66 ตุลาคม 2562
    ฉบับที่ 65 สิงหาคม 2562
    ฉบับที่ 64 สิงหาคม 2562
    ฉบับที่ 63 สิงหาคม 2562
    ฉบับที่ 62 สิงหาคม 2562
    ฉบับที่ 61 สิงหาคม 2562
    ฉบับที่ 60 สิงหาคม 2562
    ฉบับที่ 59 สิงหาคม 2562
    ฉบับที่ 58 สิงหาคม 2562
    ฉบับที่ 57 สิงหาคม 2562
    ฉบับที่ 56 สิงหาคม 2562
    ฉบับที่ 55 สิงหาคม 2562
    ฉบับที่ 54 สิงหาคม 2562
    ฉบับที่ 53 สิงหาคม 2562
    ฉบับที่ 52 สิงหาคม 2562
    ฉบับที่ 51 สิงหาคม 2562
    ฉบับที่ 50 สิงหาคม 2562
    ฉบับที่ 49 กรกฏาคม 2562
    ฉบับที่ 48 กรกฏาคม 2562
    ฉบับที่ 47 กรกฏาคม 2562
    ฉบับที่ 46 กรกฏาคม 2562
    ฉบับที่ 45 กรกฏาคม 2562
    ฉบับที่ 44 มิถุนายน 2562
    ฉบับที่ 43 มิถุนายน 2562
    ฉบับที่ 42 มิถุนายน 2562
    ฉบับที่ 41 มิถุนายน 2562
    ฉบับที่ 40 พฤษภาคม 2562
    ฉบับที่ 39 พฤษภาคม 2562
    ฉบับที่ 38 พฤษภาคม 2562
    ฉบับที่ 37 พฤษภาคม 2562
    ฉบับที่ 36 พฤษภาคม 2562
    ฉบับที่ 35 พฤษภาคม 2562
    ฉบับที่ 34 เมษายน 2562
    ฉบับที่ 33 เมษายน 2562
    ฉบับที่ 32 มีนาคม 2562
    ฉบับที่ 31 มีนาคม 2562
    ฉบับที่ 30มีนาคม 2562
    ฉบับที่ 29 มีนาคม 2562
    ฉบับที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
    ฉบับที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
    ฉบับที่ 26 มกราคม 2562
    ฉบับที่ 25 มกราคม 2562
    ฉบับที่ 24 มกราคม 2562
    ฉบับที่ 23 มกราคม 2562
    ฉบับที่ 22 มกราคม 2562
    ฉบับที่ 21 มกราคม 2562
   
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th