จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
  l 2567 l 2566 l 2565 l 2564 l 2563 l 2562 l 2561 l 2560 l
 
ฉบับที่ 37 เดือน ธันวาคม 2563
ฉบับที่ 36 เดือน ธันวาคม 2563
ฉบับที่ 35 เดือน ธันวาคม 2563
ฉบับที่ 34 เดือน ธันวาคม 2563
ฉบับที่ 33 เดือน พฤศจิกายน 2563
ฉบับที่ 32 เดือน พฤศจิกายน 2563
ฉบับที่ 31 เดือน ตุลาคม 2563
ฉบับที่ 30 เดือน ตุลาคม 2563
ฉบับที่ 29 เดือน ตุลาคม 2563
ฉบับที่ 28 เดือน กันยายน 2563
ฉบับที่ 27 เดือน กันยายน 2563
ฉบับที่ 26 เดือน กันยายน 2563
ฉบับที่ 25 เดือน สิงหาคม 2563
ฉบับที่ 24 เดือน สิงหาคม 2563
ฉบับที่ 23 เดือน สิงหาคม 2563
ฉบับที่ 22 เดือน สิงหาคม 2563
ฉบับที่ 21 เดือน สิงหาคม 2563
ฉบับที่ 20 เดือน สิงหาคม 2563
ฉบับที่ 19 เดือน สิงหาคม 2563
ฉบับที่ 18 เดือน สิงหาคม 2563
ฉบับที่ 17 เดือน สิงหาคม 2563
ฉบับที่ 16 เดือน กรกฏาคม 2563
ฉบับที่ 15 เดือน กรกฏาคม 2563
ฉบับที่ 14 เดือน กรกฏาคม 2563
ฉบับที่ 13 เดือน กรกฏาคม 2563
ฉบับที่ 12 เดือน กรกฏาคม 2563
ฉบับที่ 11 เดือน มิถุนายน 2563
ฉบับที่ 10 เดือน มิถุนายน 2563
ฉบับที่ 9 เดือน มิถุนายน 2563
ฉบับที่ 8 เดือน มิถุนายน 2563
ฉบับที่ 7 เดือน มิถุนายน 2564
ฉบับที่ 6 เดือน พฤษภาคม 2563
หน้า :  [1] 2
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th