จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
  l 2567 l 2566 l 2565 l 2564 l 2563 l 2562 l 2561 l 2560 l
   
    ฉบับที่ 20 ธันวาคม 2561
    ฉบับที่ 19 ธันวาคม 2561
    ฉบับที่ 18 ธันวาคม 2561
    ฉบับที่ 17 ธันวาคม 2561
    ฉบับที่ 16 ธันวาคม 2561
    ฉบับที่ 15 ธันวาคม 2561
    ฉบับที่ 14 ธันวาคม 2561
    ฉบับที่ 13 ธันวาคม 2561
    ฉบับที่ 12 พฤศจิกายน 2561
    ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2561
    ฉบับที่ 10 พฤศจิกายน 2561
    ฉบับที่ 9 พฤศจิกายน 2561
    ฉบับที่ 8 พฤศจิกายน 2561
    ฉบับที่ 7 พฤศจิกายน 2561
    ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน 2561
    ฉบับที่ 5 พฤศจิกายน 2561
    ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน 2561
    ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2561
    ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2561
    ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2561
    เดือน กันยายน 2561
    เดือน สิงหาคม 2561
    เดือน กรกฏาคม 2561
    เดือน มิถุนายน 2561
    เดือน พฤษภาคม 2561
    เดือน เมษายน 2561
    เดือน มีนาคม 2561
    เดือน กุมภาพันธ์ 2561
    เดือน มกราคม 2561
   
   
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th