วารสารประชาสัมพันธ์
   
 
    l 2566 l 2565 l 2564 l 2563 l 2562 l 2561 l 2560 l
 
ฉบับที่ 111 เดือนกันยายน 2566
ฉบับที่ 110 เดือนกันยายน 2566
ฉบับที่ 109 เดือนกันยายน 2566
ฉบับที่ 108 เดือนกันยายน 2566
ฉบับที่ 107 เดือนกันยายน 2566
ฉบับที่ 106 เดือนกันยายน 2566
ฉบับที่ 105 เดือนกันยายน 2566
ฉบับที่ 104 เดือนกันยายน 2566
ฉบับที่ 103 เดือนกันยายน 2566
ฉบับที่ 102 เดือนกันยายน 2566
ฉบับที่ 101 เดือนกันยายน 2566
ฉบับที่ 100 เดือนสิงหาคม 2566
ฉบับที่ 99 เดือนสิงหาคม 2566
ฉบับที่ 98 เดือนสิงหาคม 2566
ฉบับที่ 97 เดือนสิงหาคม 2566
ฉบับที่ 96 เดือนสิงหาคม 2566
ฉบับที่ 95 เดือนสิงหาคม 2566
ฉบับที่ 94 เดือนสิงหาคม 2566
ฉบับที่ 93 เดือนสิงหาคม 2566
ฉบับที่ 92 เดือนสิงหาคม 2566
ฉบับที่ 91 เดือนสิงหาคม 2566
ฉบับที่ 90 เดือนสิงหาคม 2566
ฉบับที่ 89 เดือนสิงหาคม 2566
ฉบับที่ 88 เดือนสิงหาคม 2566
ฉบับที่ 87 เดือนสิงหาคม 2566
ฉบับที่ 86 เดือนสิงหาคม 2566
ฉบับที่ 85 เดือนสิงหาคม 2566
ฉบับที่ 84 เดือนกรกฏาคม 2566
ฉบับที่ 83 เดือนกรกฏาคม 2566
ฉบับที่ 82 เดือนกรกฏาคม 2566
ฉบับที่ 81 เดือนกรกฏาคม 2566
ฉบับที่ 80 เดือนกรกฏาคม 2566
หน้า :  [1] 2 3 4
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th