จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
    l 2566 l 2565 l 2564 l 2563 l 2562 l 2561 l 2560 l
 
ฉบับที่ 174 เดือน ธ.ค. 2566
ฉบับที่ 173 เดือน ธ.ค. 2566
ฉบับที่ 172 เดือน ธ.ค. 2566
ฉบับที่ 171 เดือน ธ.ค. 2566
ฉบับที่ 170 เดือน ธ.ค. 2566
ฉบับที่ 169 เดือน ธ.ค. 2566
ฉบับที่ 168 เดือน ธ.ค. 2566
ฉบับที่ 167 เดือน ธ.ค. 2566
ฉบับที่ 166 เดือน ธ.ค. 2566
ฉบับที่ 165 เดือน ธ.ค. 2566
ฉบับที่ 164 เดือน ธ.ค. 2566
ฉบับที่ 163 เดือน ธ.ค. 2566
ฉบับที่ 162 เดือน ธ.ค. 2566
ฉบับที่ 161 เดือน ธ.ค. 2566
ฉบับที่ 160 เดือน ธ.ค. 2566
ฉบับที่ 159 เดือน ธ.ค. 2566
ฉบับที่ 158 เดือน ธ.ค. 2566
ฉบับที่ 157 เดือน ธ.ค. 2566
ฉบับที่ 156 เดือน ธ.ค. 2566
ฉบับที่ 134 เดือน พ.ย. 2566
ฉบับที่ 133 เดือน พ.ย. 2566
ฉบับที่ 132 เดือน พ.ย. 2566
ฉบับที่ 131 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 130 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 129 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 128 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 127 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 126 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 125 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 124 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 123 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 122 เดือน ต.ค. 2566
หน้า :  [1] 2 3 4 5
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th