จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
  l 2567 l 2566 l 2565 l 2564 l 2563 l 2562 l 2561 l 2560 l
 
ฉบับที่ 110 เดือน ก.ย. 2566
ฉบับที่ 109 เดือน ก.ย. 2566
ฉบับที่ 108 เดือน ก.ย. 2566
ฉบับที่ 107 เดือน ก.ย. 2566
ฉบับที่ 106 เดือน ก.ย. 2566
ฉบับที่ 105 เดือน ก.ย. 2566
ฉบับที่ 104 เดือน ก.ย. 2566
ฉบับที่ 103 เดือน ก.ย. 2566
ฉบับที่ 102 เดือน ก.ย. 2566
ฉบับที่ 101 เดือน ก.ย. 2566
ฉบับที่ 100 เดือน ส.ค. 2566
ฉบับที่ 99 เดือน ส.ค. 2566
ฉบับที่ 98 เดือน ส.ค. 2566
ฉบับที่ 97 เดือน ส.ค. 2566
ฉบับที่ 96 เดือน ส.ค. 2566
ฉบับที่ 95 เดือน ส.ค. 2566
ฉบับที่ 94 เดือน ส.ค. 2566
ฉบับที่ 93 เดือน ส.ค. 2566
ฉบับที่ 92 เดือน ส.ค. 2566
ฉบับที่ 91 เดือน ส.ค. 2566
ฉบับที่ 90 เดือน ส.ค. 2566
ฉบับที่ 89 เดือน ส.ค. 2566
ฉบับที่ 88 เดือน ส.ค. 2566
ฉบับที่ 87 เดือน ส.ค. 2566
ฉบับที่ 86 เดือน ส.ค. 2566
ฉบับที่ 85 เดือน ส.ค. 2566
ฉบับที่ 84 เดือน ก.ค. 2566
ฉบับที่ 83 เดือน ก.ค. 2566
ฉบับที่ 82 เดือน ก.ค. 2566
ฉบับที่ 81 เดือน ก.ค. 2566
ฉบับที่ 80 เดือน ก.ค. 2566
ฉบับที่ 79 เดือน ก.ค. 2566
หน้า :  1 2 [3] 4 5 6
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th