จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
  l 2567 l 2566 l 2565 l 2564 l 2563 l 2562 l 2561 l 2560 l
 
ฉบับที่ 142 เดือน พ.ย. 2566
ฉบับที่ 141 เดือน พ.ย. 2566
ฉบับที่ 140 เดือน พ.ย. 2566
ฉบับที่ 139 เดือน พ.ย. 2566
ฉบับที่ 138 เดือน พ.ย. 2566
ฉบับที่ 137 เดือน พ.ย. 2566
ฉบับที่ 136 เดือน พ.ย. 2566
ฉบับที่ 135 เดือน พ.ย. 2566
ฉบับที่ 134 เดือน พ.ย. 2566
ฉบับที่ 133 เดือน พ.ย. 2566
ฉบับที่ 132 เดือน พ.ย. 2566
ฉบับที่ 131 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 130 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 129 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 128 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 127 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 126 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 125 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 124 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 123 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 122 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 121 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 120 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 119 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 118 เดือน ต.ค. 2566
ฉบับที่ 117 เดือน ก.ย. 2566
ฉบับที่ 116 เดือน ก.ย. 2566
ฉบับที่ 115 เดือน ก.ย. 2566
ฉบับที่ 114 เดือน ก.ย. 2566
ฉบับที่ 113 เดือน ก.ย. 2566
ฉบับที่ 112 เดือน ก.ย. 2566
ฉบับที่ 111 เดือน ก.ย. 2566
หน้า :  1 [2] 3 4 5 6
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th