ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 61
 ภาพกิจกรรมปี 60
 ภาพกิจกรรมปี 59
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
 ภาพกิจกรรมปี 56
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 

 

   
 
     ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง 2562
  l 2562 l 2561 l 2560 l  
       
29 จัดซื้อ ตู้เหล็กบานเลื่อนเก็บเอกสารงานพัฒนาหลักสูตร 22 ก.พ. 62  
28 จัดซื้อ ครุภัณฑ์แผนกการจัดการทั่วไป 22 ก.พ. 62
27 ค่าเช่า บริการอินเตอร์เน็ต เดือนมกราคม 2562 21 ก.พ. 62
26 จัดซื้อ น้ำยาดับเพลิงงานอาคารสถานที่ 18 ก.พ. 62
25 จัดซื้อ ไวนิลปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎณ์ 7 ก.พ. 62
24 จัดจ้าง ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือนกุมภาพันธ์ 7 ก.พ. 62
23 จัดซื้อ ของที่ระลึกวิทยากร 4 ก.พ. 62
22 จัดซื้อ วัสดุฝึกแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 1 ก.พ. 62
21 จัดจ้าง ป้ายไวนิลโครงการพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญอย่างยั่งยืน 1 ก.พ. 62
20 จัดซื้อ วัสดุฝึกแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 1 ก.พ. 62
19 จัดซื้อ วัสดุโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 1 ก.พ. 62
18 จัดซื้อ ป้ายไวนิลโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 1 ก.พ. 62
17 จัดซื้อ น้ำมันเครื่องรถยนต์ 1 ก.พ. 62
16 จัดซื้อ ป้ายไวนิลโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ 30 ม.ค. 62
15 จัดซื้อ ของรางวัลโครงการประกวดโครงการวิชาชีพ 29 ม.ค. 62
14 จัดซื้อ เครื่องตั้งเวลาปิดเปิดอัตโนมัติ 28 ม.ค. 62
13 จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว 28 ม.ค. 62
12 จัดซื้อ ชุดกีฬาโครงการส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการกีฬาสี วิเศษเกมส์ครั้งที่ 15 24 ม.ค. 62
11 จัดซื้อ วัสดุสำนักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 15 ม.ค. 62
10 ค่าเช่า เครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2562 14 ม.ค. 62
9 จัดซื้อ วัสดุสำนักงานโครงการประเมินผลปลายภาคเรียน 14 ม.ค. 62
8 จัดซื้อ วัสดุหุ่นยนต์ ABU แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 11 ม.ค. 62
7 จัดซื้อ วัสดุฝึกแผนกช่างยนต์ 9 ม.ค. 62
6 จัดซื้อ วัสดุฝึกแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 4 ม.ค. 62
5 จัดซื้อ วัสดุสำนักงานฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 4 ม.ค. 62
4 จัดซื้อ วัสดุสอนระยะสั้นแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 ม.ค. 62
3 จัดซื้อ วัสดุฝึกแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 4 ม.ค. 62
2 จัดจ้าง ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 3 ม.ค. 62  
1 จัดซื้อ ผ้าม่านกันแสงพร้อมอุปกรณ์ราง 2 ม.ค. 62  
       
 
       
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ viset@viset.ac.th