เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 2563
 ภาพกิจกรรมปี 2562
 ภาพกิจกรรมปี 2561
 ภาพกิจกรรมปี 2560
 ภาพกิจกรรมปี 2559
 ภาพกิจกรรมปี 2558
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2561
 
viet.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
     ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง 2562
  l 2562 l 2561 l 2560 l  
       
60 จัดจ้าง ทำป้ายไวนิลยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษา 3 พ.ค. 62  
59 จัดซื้อ แฟ้มประวัตินักเรียนงานครูที่ปรึกษา 1 พ.ค. 62
58 ค่าเช่า เครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน เมษายน 2562 22 เม.ย. 62
57 จัดซื้อ วัสดุเตรียมการเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2 เม.ย. 62
56 จัดซื้อ วัสดุโครงการขยายบทบทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 27 มี.ค. 62
55 จัดซื้อ เครื่องมือโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 27 มี.ค. 62
54 จัดซื้อ วัสดุโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแผนกการจัดการทั่วไป 25 มี.ค. 62
53 จัดจ้าง ทำพวงมาลางานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ 20 มี.ค. 62
52 จัดจ้าง ทำตรายางงานพัสดุ 20 มี.ค. 62
51 จัดซื้อ วัสดุโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 18 มี.ค. 62
50 จัดซื้อ ประตูสแตนเลสทางเข้าวิทยาลัยฯ 15 มี.ค. 62
49 จัดซื้อ วัสดุโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแผนกเทคนิคพื้นฐาน 14 มี.ค. 62
48 จัดซื้อ เครื่องมือโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแผนกเทคนิคพื้นฐาน 14 มี.ค. 62
47 จัดซื้อ วัสดุโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแผนกช่างยนต์ 14 มี.ค. 62
46 จัดจ้าง ทำป้ายไวนิลโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 13 มี.ค. 62
45 จัดซื้อ เครื่องมือโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแผนกช่างยนต์ 13 มี.ค. 62
44 ค่าเช่า เครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน มีนาคม 2562 13 มี.ค. 62
43 จัดซื้อ วัสดุอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 12 มี.ค. 62
42 จัดซื้อ วัสดุติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ 11 มี.ค. 62
41 จัดซื้อ วัสดุสำนักงานงานประชาสัมพันธ์ 11 มี.ค. 62
40 ค่าจ้าง บริการเก็บขยะมูลฝอย เดือน มีนาคม 2562 11 มี.ค. 62
39 ค่าเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร เดือน กุมภาพันธ์ 2562 4 มี.ค. 62
38 จัดซื้อ วัสดุโครงการปรับปรุงอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ 1 มี.ค. 62
37 ค่าเช่า บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต เดือน กุมภาพันธ์ 2562 28 ก.พ. 62
36 จัดซื้อ ตู้เหล็กบานเลื่อนเก็บเอกสารงานพัฒนาหลักสูตร 22 ก.พ. 62
35 จัดซื้อ ครุภัณฑ์แผนกการจัดการทั่วไป 22 ก.พ. 62
34 ค่าเช่า บริการอินเตอร์เน็ต เดือนมกราคม 2562 21 ก.พ. 62
33 จัดซื้อ น้ำยาดับเพลิงงานอาคารสถานที่ 18 ก.พ. 62
32 จัดจ้าง ติดตั้งประตูบานเลื่อนแผนกการจัดการทั่วไป 18 ก.พ. 62
31 จัดจ้าง จ้างซ่อมประตูประชาสัมพันธ์ 15 ก.พ. 62
30 จัดซื้อ ครุภัณฑ์แผนกบัญชี 14 ก.พ. 62
29 จัดซื้อ หนังสือพิมพ์ประจำเดือน ตุลาคม2561 - กุมภาพันธ์ 2562 13 ก.พ. 62
28 จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแผนกการจัดการทั่วไป 13 ก.พ. 62
27 จัดซื้อ ไวนิลปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎณ์ 7 ก.พ. 62
26 จัดจ้าง ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือนกุมภาพันธ์ 7 ก.พ. 62
25 จัดซื้อ ของที่ระลึกวิทยากร 4 ก.พ. 62
24 จัดจ้าง ทำป้ายไวนิลตารางแสดงจำนวนนักเรียน 4 ก.พ. 62
23 จัดจ้าง ทำป้ายไวนิลพัฒนาผู้เรียนลูกเสือวิสามัญอย่างยั่งยื่น 1 ก.พ. 62
22 จัดซื้อ วัสดุฝึกแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 1 ก.พ. 62
21 จัดจ้าง ป้ายไวนิลโครงการพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญอย่างยั่งยืน 1 ก.พ. 62
20 จัดซื้อ วัสดุฝึกแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 1 ก.พ. 62
19 จัดซื้อ วัสดุโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 1 ก.พ. 62
18 จัดซื้อ ป้ายไวนิลโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 1 ก.พ. 62
17 จัดซื้อ น้ำมันเครื่องรถยนต์ 1 ก.พ. 62
16 จัดซื้อ ป้ายไวนิลโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ 30 ม.ค. 62
15 จัดซื้อ ของรางวัลโครงการประกวดโครงการวิชาชีพ 29 ม.ค. 62
14 จัดซื้อ เครื่องตั้งเวลาปิดเปิดอัตโนมัติ 28 ม.ค. 62
13 จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว 28 ม.ค. 62
12 จัดซื้อ ชุดกีฬาโครงการส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการกีฬาสี วิเศษเกมส์ครั้งที่ 15 24 ม.ค. 62
11 จัดซื้อ วัสดุสำนักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 15 ม.ค. 62
10 ค่าเช่า เครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2562 14 ม.ค. 62
9 จัดซื้อ วัสดุสำนักงานโครงการประเมินผลปลายภาคเรียน 14 ม.ค. 62
8 จัดซื้อ วัสดุหุ่นยนต์ ABU แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 11 ม.ค. 62
7 จัดซื้อ วัสดุฝึกแผนกช่างยนต์ 9 ม.ค. 62
6 จัดซื้อ วัสดุฝึกแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 4 ม.ค. 62
5 จัดซื้อ วัสดุสำนักงานฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 4 ม.ค. 62
4 จัดซื้อ วัสดุสอนระยะสั้นแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 ม.ค. 62
3 จัดซื้อ วัสดุฝึกแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 4 ม.ค. 62
2 จัดจ้าง ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 3 ม.ค. 62  
1 จัดซื้อ ผ้าม่านกันแสงพร้อมอุปกรณ์ราง 2 ม.ค. 62  
       
       
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ