ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
      ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง 2560
  l 2562 l 2561 l 2560 l  
       
52 เช่า เครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน ธันวาคม 2560 25 ธ.ค. 60  
51 จัดจ้าง รถสองแถวรับส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมค่ายลูกเสือ 25 ธ.ค. 60  
50 จัดซื้อ วัสดุปรับปรุงรั้วกั้นลานจอดรถจักรยายนต์ นักเรียนนักศึกษา 21 ธ.ค. 60  
49 จัดซื้อ วัสดุฝึกวิชาการทำการเกษตรไร้ดิน 18 ธ.ค. 60  
48 จัดซื้อ วัสดุสำนักงานพัสดุ 15 ธ.ค. 60  
47 จัดซื้อ วัสดุทำหุ่นยนต์กู้ภัย 13 ธ.ค. 60  
46 จัดซื้อ เครื่องพิมพ์งานบุคลากร 4 ธ.ค. 60  
45 เช่า เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 27 พ.ย. 60  
44 จัดซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนแผนกช่างยนต์ 20 พ.ย. 60  
43 จัดซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 14 พ.ย. 60  
42 จัดซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนแผนกพณิชยการ 13 พ.ย. 60  
41 จัดซื้อ วัสดุลงทะเบียนหนังสือเรียนระดับ ปวช. 9 พ.ย. 60  
40 จัดจ้าง ทำเวทีอาคารอเนกประสงค์(โดม) 7 พ.ย. 60  
39 จัดซื้อ วัสดุทำเวทีอาคารอเนกประสงค์ 7 พ.ย. 60  
38 จัดซื้อ โต๊ะพร้อมเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 31 ต.ค. 60  
37 จัดซื้อ หนังสือเรียนฟรี 15 ปี ระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 2/2560 24 ต.ค. 60  
36 จัดซื้อ หนังสือเรียนฟรี 15 ปี ระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 2/2560 24 ต.ค. 60  
35 จัดซื้อ หนังสือเรียนฟรี 15 ปี ระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 2/2560 24 ต.ค. 60  
34 จัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหน้าวิทยาลัยฯ 24 ต.ค. 60  
33 จัดซื้อ วัสดุระบบภาพ ระบบเสียงแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 20 ต.ค. 60  
32 เช่า เครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2560 17 ต.ค. 60  
31 จัดซื้อ วัสดุจัดทำสิ่งประดิษฐ์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 17 ต.ค. 60  
30 จัดซื้อ หนังสือเรียนฟรี 15 ปี ระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 16 ต.ค. 60  
29 จัดซื้อ หนังสือเรียนฟรี 15 ปี ระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 16 ต.ค. 60  
28 จัดซื้อ หนังสือเรียนฟรี 15 ปี ระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 16 ต.ค. 60  
27 จัดซื้อ หนังสือเรียนฟรี 15 ปี ระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 16 ต.ค. 60  
26 จัดซื้อ หนังสือเรียนฟรี 15 ปี ระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 16 ต.ค. 60  
25 จัดซื้อ หนังสือเรียนฟรี 15 ปี ระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 16 ต.ค. 60  
24 จัดซื้อ หนังสือเรียนฟรี 15 ปี ระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 16 ต.ค. 60  
23 จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน งานศูนย์บ่มเพาะ 28 ก.ย. 60  
22 จัดซื้อ วัสดุศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center แผนกช่างยนต์ 28 ก.ย. 60  
21 จัดซื้อ วัสดุศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 27 ก.ย. 60  
20 จัดซื้อ วัสดุศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 27 ก.ย. 60  
19 จัดซื้อ วัสดุศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center แผนกเทคนิคพื้นฐาน 27 ก.ย. 60  
18 จัดซื้อ วัสดุระยะสั้น แผนกสามัญสัมพันธ์ 25 ก.ย. 60  
17 จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน งานพัฒนาหลักสูตร 21 ก.ย. 60  
16 จัดซื้อ วัสดุสิงประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างยนต์ 21 ก.ย. 60  
15 จัดซื้อ วัสดุสิ่งประดิษฐ์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 20 ก.ย. 60  
14 ซื้อวัส ดุระยะสั้น วิชาการบำรุงรักษารถยนต์ แผนกช่างยนต์ 15 ก.ย. 60  
13 จัดซื้อ วัสดุระยะสั้น แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 15 ก.ย. 60  
12 จัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด 15 ก.ย. 60  
11 จัดซื้อ หนังสือค้นคว้าอ่านนอกเวลา งานวิทยบริการและห้องสมุด 13 ก.ย. 60  
10 จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน งานพัฒนาหลักสูตร 13 ก.ย. 60  
9 เช่า บริการเว็บโฮสติ้งและบริการต่ออายุโดเมน viset.ac.th 12 ก.ย. 60  
8 เช่า เครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน กันยายน 2560 12 ก.ย. 60  
7 จัดซื้อ วัสดุออกหน่วยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 7 ก.ย. 60  
6 จัดซื้อ วัสดุโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 7 ก.ย. 60  
5 จัดซื้อ วัสดุโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 7 ก.ย. 60  
4 จัดซื้อ วัสดุโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแผนกช่างยนต์ 7 ก.ย. 60  
3 จัดซื้อ วัสดุระยะสั้น แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 6 ก.ย. 60  
2 จัดซื้อ วัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชไร้ดิน 6 ก.ย. 60  
1 จัดซื้อ วัสดุสำนักงานโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 6 ก.ย. 60  
       
       
   
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.