เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 2562
 ภาพกิจกรรมปี 2561
 ภาพกิจกรรมปี 2560
 ภาพกิจกรรมปี 2559
 ภาพกิจกรรมปี 2558
 ภาพกิจกรรมปี 2557
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2561
 
QR Code
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
hit traffic
 

 

   
 
     ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง 2561
  l 2562 l 2561 l 2560 l  
       
75 จัดจ้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบเสียงและระบบภาพแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 26 ธ.ค. 61  
74 จัดซื้อ วัสดุปรับปรุงห้องลูกเสือวิสามัญฯ 24 ธ.ค. 61
73 จัดซื้อ วัสดุฝึกแผนกการบัญชี 24 ธ.ค. 61
72 จัดซื้อ วัสดุฝึกแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 23 ธ.ค. 61
71 จัดซื้อ วัสดุโครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่ 21 ธ.ค. 61
70 จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว 21 ธ.ค. 61
69 จัดซื้อ วัสดุโครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่ 21 ธ.ค. 61
68 จัดซื้อ วัสดุโครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่ 21 ธ.ค. 61
67 จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์งานวางแผนและงบประมาณ 21 ธ.ค. 61
66 จัดซื้อ วัสดุฝึกแผนกเทคนิคพื้นฐาน 18 ธ.ค. 61
65 จัดซื้อวัสดุหุ่นยนต์ ABU แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 14 ธ.ค. 61
64 ค่าเช่า เครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2561 13 ธ.ค. 61
63 จัดซื้อ วัสดุสำนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ธ.ค. 61
62 จัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร 7 ธ.ค. 61
61 จัดซื้อ ตู้เก็บเอกสารฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 3 ธ.ค. 61
60 จัดซื้อ ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาจัดซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 3 ธ.ค. 61
59 จัดซื้อ วัสดุแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 30 พ.ย. 61
58 จัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์แผนกเทคนิคพื้นฐาน 27 พ.ย. 61
57 จัดซื้อ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 26 พ.ย. 61
56 จัดซื้อ ประกวดราคาซื้อชุดทดลองโปรแกรมทางวิศวกรรม 26 พ.ย. 61
55 จัดซื้อ วัสดุปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน 22 พ.ย. 61
54 จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก งานพัสดุ 21 พ.ย. 61
53 ค่าเช่า เครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 21 พ.ย. 61
52 จัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมรถ กฉ 2090 อ่างทอง 6 พ.ย. 61
51 ค่าเช่า เครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน ตุลาคม 2561 16 ต.ค. 61
50 จัดซื้อ วัสดุโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 2 ส.ค. 61
49 จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน งานวัดผลและประเมินผล 1 ส.ค 61  
48 จัดซื้อ วัสดุแผนกการบัญชี 26 ก.ค. 61  
47 จัดซื้อ วัสดุโครงการพิเศษและบริการชุมชนแผนกสามัญสัมพันธ์ 20 ก.ค. 61  
46 จัดซื้อ วัสดุงานอาคารสถานที่ 20 ก.ค. 61  
45 จัดซื้อ วัสดุแผนกสามัญสัมพันธ์ 18 ก.ค. 61  
44 จัดซื้อ ยาเวชภัณฑ์ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 11 ก.ค. 61  
43 จัดจ้าง ซ่อมแซมระบบน้ำบาดาล 6 ก.ค. 61  
42 จัดซื้อ วัสดุฝึกแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 6 ก.ค. 61  
41 จัดซื้อ วัสดุฝึกแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 4 ก.ค. 61
40 จัดจ้าง ติดตั้งโคลงหลังคาและโครงสร้างเหล็กช่างยนต์ 4 ก.ค. 61  
39 จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว งานอาคารสถานที่ 14 มิ.ย. 61  
38 จัดจ้าง รถบัสโดยสารเพื่อเข้าร่วมงานการแสดงผลงารการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
         สู่ระบบอุตสาหกรรม และพาณิชกรรม ภาคกลาง ประจำปี 2561
13 มิ.ย. 61  
37 จัดซื้อ วัสดุโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 7 มิ.ย. 61  
36 จัดซื้อ วัสดุโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แผนกช่างยนต์ 7 มิ.ย. 61  
35 จัดซื้อ วัสดุโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center 5 มิ.ย. 61  
34 เช่า เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2561 4 มิ.ย. 61  
33 จัดซื้อ วัสดุฝึกแผนกช่างยนต์ 2 มิ.ย. 61  
32 จัดซื้อ วัสดุสำนักงานการเงิน 1 มิ.ย. 61  
31 จัดซื้อ โต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร 28 พ.ค. 61  
30 จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน งานวิทบริการและห้องสมุด 24 พ.ค. 61  
29 จัดซื้อ วัสดุฝึกแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 24 พ.ค. 61  
28 จัดซื้อ วัสดุฝึกแผนการจัดการทั่วไป 24 พ.ค. 61  
27 จัดซื้อ วัสดุสอนระยะสั้นแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 23 พ.ค. 61  
26 จัดซื้อ วัสดุสอนระยะสั้นแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 23 พ.ค. 61  
25 จัดซื้อ วัสดุฝึกแผนกเทคนิคพื้นฐาน 23 พ.ค. 61  
24 จัดซื้อ วัสดุฝึกแผนกพณิชยการ 22 พ.ค. 61  
23 จัดซื้อ วัสดุโครงการแฟ้มประวัติประจำตัวผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา 18 พ.ค. 61  
22 จัดซื้อ วัสดุโครงการศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์) 17 พ.ค. 61  
21 จัดซื้อ โต๊ะโรงอาหารพร้อมเก้าอี้ 15 พ.ค. 61  
20 จัดซื้อ หนังสอเรียนฟรี 15 ปี ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2561 8 พ.ค. 61  
19 จัดซื้อ หนังสอเรียนฟรี 15 ปี ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2561 8 พ.ค. 61  
18 จัดซื้อ หนังสอเรียนฟรี 15 ปี ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2561 8 พ.ค. 61  
17 จัดซื้อ หนังสอเรียนฟรี 15 ปี ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2561 8 พ.ค. 61  
16 จัดซื้อ หนังสอเรียนฟรี 15 ปี ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2561 8 พ.ค. 61  
15 จัดซื้อ วัสดุโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2561 9 เม.ย. 61  
14 จัดซื้อ วัสดุโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2561 9 เม.ย. 61  
13 จัดซื้อ วัสดุปรับปรุงหุ่นยนต์ ABU เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย 23 มี.ค. 61  
12 จัดซื้อ วัสดุโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 23 มี.ค. 61  
11 เช่า เครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม 2561 22 มี.ค. 61  
10 จัดซื้อ วัสดุโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แผนกช่างยนต์ 16 มี.ค. 61  
9 จัดซื้อ ชั้นวางหนังสือแบบเรียน 15 มี.ค. 61  
8 จัดจ้าง รถสองแถวรับส่งนักเรียนไปเข้าค่ายงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ 14 มี.ค. 61  
7 จัดซื้อ วัสดุงานอาคารสถานที่ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 13 มี.ค. 61  
6 ประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ 26 ก.พ. 61  
5 จัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมกล้องวงจรปิด งานปกครอง 9 ก.พ. 61  
4 จัดซื้อ วัสดุฝึกแผนกเทคนิคพื้นฐาน 23 ม.ค. 61  
3 จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว งานอาคารสถานที่ 18 ม.ค. 61  
2 จัดจ้าง เหมารถไป-กลับค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 16 ม.ค. 61  
1 จัดซื้อ วัสดุฝึกแผนกพณิชยการ 12 ม.ค. 61  
       
       
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ