ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
แบบสอบถาม
 
แบบฟอร์มสมัครใช้งาน Email วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
  วันที่ 21 กันยายน 2564
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด
  เริ่มแบบสอบถาม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
      เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  เริ่มแบบสอบถาม วันที่ 1 กรกฏาคม 2563
 
แบบประเมินตนเองสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร ในสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
      เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  เริ่มแบบสอบถาม วันที่ 1 กรกฏาคม 2563
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
  เริ่มแบบสอบถาม วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
  เริ่มแบบสอบถาม วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
 
แบบประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
  เริ่มแบบสอบถาม วันที่ 23 ธันวาคม 2562
 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
  เริ่มแบบสอบถาม วันที่ 23 ธันวาคม 2562
 
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.