รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
   
 
  ประจำปี 2566 ประจำปี 2565 ประจำปี 2564
  งวดที่ 12 เดือน กันยายน 2566 งวดที่ 12 เดือน กันยายน 2565 งวดที่ 12 เดือน กันยายน 2564
  งวดที่ 11 เดือน สิงหาคม 2566 งวดที่ 11 เดือน สิงหาคม 2565 งวดที่ 11 เดือน สิงหาคม 2564
  งวดที่ 10 เดือน กรกฏาคม 2566 งวดที่ 10 เดือน กรกฏาคม 2565 งวดที่ 10 เดือน กรกฏาคม 2564
  งวดที่ 9 เดือน มิถุนายน 2566 งวดที่ 9 เดือน มิถุนายน 2565 งวดที่ 9 เดือน มิถุนายน 2564
  งวดที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2566 งวดที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2565 งวดที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2564
  งวดที่ 7 เดือน เมษายน 2566 งวดที่ 7 เดือน เมษายน 2565 งวดที่ 7 เดือน เมษายน 2564
  งวดที่ 6 เดือน มีนาคม 2566 งวดที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 งวดที่ 6 เดือน มีนาคม 2564
  งวดที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 งวดที่ 4 เดือน มกราคม 2565 งวดที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
  งวดที่ 4 เดือน มกราคม 2566 งวดที่ 3 เดือน ธันวาคม 2564 งวดที่ 4 เดือน มกราคม 2564
  งวดที่ 3 เดือน ธันวาคม 2565 งวดที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2564 งวดที่ 3 เดือน ธันวาคม 2563
  งวดที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2565 งวดที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564 งวดที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2563
  งวดที่ 1 เดือน ตุลาคม 2565   งวดที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563
       
       
       
       
       
   
   
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th