ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
งานวางแผนและงบประมาณ
 
  ระบบตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
       https://sp.moe.go.th/vec/#/
   
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
       แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564
       แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2552 - พ.ศ.2555
   
  แผนปฏิบัติการประจำปี
           
   
แผนฯ 2565
แผนฯ 2564
แผนฯ 2563
 
           
   
แผนฯ 2562
แผนฯ 2561
แผนฯ 2560
 
           
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
       ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
   
  แบบ ปย.1-2
       แบบ ปย.1-2 2562
   
  แบบบฟอร์มงานแผน
       ตัวอย่างเล่ม PDCA_1
       แบบฟอร์มโครงการ
   
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.