ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
      ภาพกิจกรรม 2562
 
งาน "รำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ" เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรชน แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ
และยกย่องความกล้าหาญ และความเสียสละ ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชน "นายดอก นายทองแก้ว"
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง วันที่ 25-27 มีนาคม 2562
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561 วันที่ 21 มีนาคม 2562
 
เชิญชวน บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ 24 มีนาคม 2562
 
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก บูรณาการชุมชนแห่งการเรียนรู้ วันที่ 15 มีนาคม 2562
 
ส่งมอบเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่น ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร วันที่ 13
มีนาคม 2562
 
อบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยล้อเลื่อน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี วันที่ 6 มีนาคม 2562
 
การประกวดโครงงานวิชาชีพ โดยชมรมวิชาชีพแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 มีนาคม 2562
 
มอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 วันที่ 3 มีนาคม 2562
 
งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2562
 
อบรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
 
ประเมินกองลูกเสือ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
 
อบรมมาตรฐานวิชาชีพบัญชี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
 
โครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดย สำนักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
 
โครงการพัฒนาผู้เรียนลูกเสือวิสามัญอย่างยั่งยืนการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
 
กีฬาสี "วิเศษเกมส์ ครั้งที่ 15" วันที่ 30-31 มกราคม 2562
 
โครงการปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบล ศาลเจ้าโรงทอง ณ พื้นที่ริมคลอง
ส่งน้ำชลประทาน ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ วันที่ 29 มกราคม 2562
 
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 มกราคม 2562
 
    หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7
   
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.