ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
      ภาพกิจกรรม 2562
 
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และตรวจหาสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ทีมแพทย์โรงพยาบาล
วิเศษชัยชาญ วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562
 
งานชุมนุมลูกเสือ "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคกลาง) ณ ศูนย์การทหารราบ
ค่ายธนะรัชน์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 3-7 มิถุนายน 2562
 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงมล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 3 มิถุนายน 2562
 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ธรรมา ภิบาลในสถานศึกษา
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด วันที่ 1 มิถุนายน 2562
 
โครงการจิตอาสาซ่อมแซมสนามเด็กเล่น เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีราชาภิเษก
ณ โรงเรียนวัดไผ่หมูขวิดศรัทธาธรรม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
 
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดภาคกลาง ประเภท ลูกเสือวิสามัญ ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
 
โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดอ่างทอง ณ สนามโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์
วิทยาคม จ.อ่างทอง วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
 
บริจาคโลหิต ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และภาคบริการโลหิต แห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
 
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
 
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดหลวงสุนทราราม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 17
พฤษภาคม 2562
 
ลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2-3, ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
 
ลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1, ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
 
คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 4 พฤษภาคม
2562 ณ วัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อ่างทอง และ วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง
 
พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2562
 
มอบตัว นักศึกษา ปวส. ปี 1 วันที่ 9 เมษายน 2562
 
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร
อ.ไชโย จ.อ่างทอง วันที่ 8 เมษายน 2562
 
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษา
วันที่ 29 มีนาคม 2562
 
    หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7
   
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.