เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 โครงสร้างการบริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรม 2564
 ภาพกิจกรรม 2563
 ภาพกิจกรรม 2562
 ภาพกิจกรรม 2561
 ภาพกิจกรรม 2560
 ภาพกิจกรรม 2559
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2562
 
www.viset.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
     ภาพกิจกรรม 61
 
อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ปั๊ม ปตท. อ.พรชัยวัฒน์ จำกัด อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562
 
กิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 25 ธันวาคม 2561
 
งานประชุมวิชาการ อวท. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562
 
กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ Fix it center ณ พิพิธภัณฑ์เรือนไทย เทศบาลไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ
วันที่ 21 ธันวาคม 2561
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จ.อ่างทอง วันที่ 12 ธันวาคม 2561
 
กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" บริการซ่อมรถจักรยาน ณ วัดท่าสุทธาวาส อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง วันที่ 9 ธันวาคม 2561
 
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 8 ธันวาคม 2561
 
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ อาคารเอนกประสงค์ 72 ปี โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" วันที่ 5 ธันวาคม 2561
 
การประเมินมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2561
 
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2561
 
โครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลี่ยม" วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 
จัดบอร์ดนิทรรศการ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
 
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
 
บริจาคโลหิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 พรรษา โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
 
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561
 
    หน้า: [1] 2 3 4 5 6
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ