ภาพกิจกรรม 2561
   
 
 
อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ปั๊ม ปตท. อ.พรชัยวัฒน์ จำกัด อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562
 
กิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 25 ธันวาคม 2561
 
งานประชุมวิชาการ อวท. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562
 
กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ Fix it center ณ พิพิธภัณฑ์เรือนไทย เทศบาลไผ่ดำพัฒนา
อ.วิเศษชัยชาญ วันที่ 21 ธันวาคม 2561
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จ.อ่างทอง วันที่ 12 ธันวาคม 2561
 
กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" บริการซ่อมรถจักรยาน ณ วัดท่าสุทธาวาส อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
วันที่ 9 ธันวาคม 2561
 
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 8 ธันวาคม 2561
 
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารเอนกประสงค์ 72 ปี โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" วันที่ 5 ธันวาคม 2561
 
การประเมินมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2561
 
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2561
 
โครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลี่ยม" วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 
จัดบอร์ดนิทรรศการ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
 
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
 
บริจาคโลหิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 พรรษา โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
 
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561
 
    หน้า: [1] 2 3 4 5 6
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th