ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
      ภาพกิจกรรม 2561
 
อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ปั๊ม ปตท. อ.พรชัยวัฒน์ จำกัด อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562
 
กิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 25 ธันวาคม 2561
 
งานประชุมวิชาการ อวท. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562
 
กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ Fix it center ณ พิพิธภัณฑ์เรือนไทย เทศบาลไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ
วันที่ 21 ธันวาคม 2561
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จ.อ่างทอง วันที่ 12 ธันวาคม 2561
 
กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" บริการซ่อมรถจักรยาน ณ วัดท่าสุทธาวาส อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง วันที่ 9 ธันวาคม 2561
 
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 8 ธันวาคม 2561
 
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ อาคารเอนกประสงค์ 72 ปี โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" วันที่ 5 ธันวาคม 2561
 
การประเมินมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2561
 
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2561
 
โครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลี่ยม" วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 
จัดบอร์ดนิทรรศการ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
 
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
 
บริจาคโลหิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 พรรษา โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
 
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561
 
    หน้า: [1] 2 3 4 5 6
   
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.