ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 62
 ภาพกิจกรรมปี 61
 ภาพกิจกรรมปี 60
 ภาพกิจกรรมปี 59
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 

 

   
 
     ภาพกิจกรรม 61
 
กิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 25 ธันวาคม 2561
 
งานประชุมวิชาการ อวท. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562
 
กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ Fix it center ณ พิพิธภัณฑ์เรือนไทย เทศบาลไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ
วันที่ 21 ธันวาคม 2561
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จ.อ่างทอง วันที่ 12 ธันวาคม 2561
 
กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" บริการซ่อมรถจักรยาน ณ วัดท่าสุทธาวาส อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง วันที่ 9 ธันวาคม 2561
 
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 8 ธันวาคม 2561
 
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ 72 ปี
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" วันที่ 5 ธันวาคม 2561
 
การประเมินมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2561
 
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2561
 
โครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลี่ยม" วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 
จัดบอร์ดนิทรรศการ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
 
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
 
    หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ viset@viset.ac.th