ภาพกิจกรรม 2561
   
 
 
โครงการประกันสังคมสู่สถานศึกษา จังหวัดอ่างทอง ปี 2561 โดย สำนักงานประกันสังคม
จังหวัดอ่างทอง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง (ระดับประเทศ) ปีที่ 21/2561 ณ สนามช้าง อินเตอร์
เนชั่นแนล เซอร์กิจ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561
 
ติวเตอร์นักเรียน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการเตรียมสอบ
V-NET ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
 
บริษัท อ่างทองฮอนด้าคาร์ จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ "Honda Dream Road ถนนในฝัน
ถนนปลอดอุบัติเหตุ" เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ทราบถึงวิธีการ
ขับขี่ที่ถูกต้องและปลอดภัย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
 
คณะผู้บริหาร อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน จัดการประชุม
อวท. ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
 
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 ตุลาคม 2561
 
โครงการรัฐพิธี "วันปิยมหาราช ประจำปี 2561" ณ ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 23 ตุลาคม 2561
 
"น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร" (คิดถึงพ่อ) ณ บริเวณหน้าวัดวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง วันที่ 19 ตุลาคม 2561
 
ลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2561
 
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10-12 กันยายน 2561
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่อาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา วันที่ 4 กันยายน 2561
 
โครงการหนึ่งวันพระ หนึ่งแผนกวิชา ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 3 กันยายน 2561
 
โครงการนันทนาการสร้างสรรค์รอยยิ้ม โดยชมรมวิชาชีพพณิชยการ จัดกิจกรรมการออกกำลัง
กาย แอโรบิคแดนซ์ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในด้านไฟฟ้าและส่งเสริมแนวคิดเพื่อเตรียม
พร้อมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมในด้านทวิภาคี ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาและศูนย์การ
เรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครราชสีมา วันที่ 29 สิงหาคม 2561
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วันที่ 28 สิงหาคม 2561
 
โครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญ หลักสูตรวิสามัญช่อสะอาด “อาชีวศึกษา” ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือพนิดา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 22-24 สิงหาคม 2561
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 22-24 สิงหาคม 2561
 
    หน้า: 1 [2] 3 4 5 6
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th