ภาพกิจกรรม 2561
   
 
 
โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
 
 
โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
 
บริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ วัดโพธิธรรมโชติยาราม วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
 
ลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
 
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ณ ปั๊ม ปตท. อ.พรชัยวัฒน์ จำกัด ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561
 
มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง ปวช.1 และ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 เมษายน 2561
 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ ศาลาประชาคม บ้านอ้อล้อม ต.ไผ่วง
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2561
 
งานรำลึกวีรชน ปู่ดอก-ปู่แก้ว แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24-26
มีนาคม 2561 ณ อนุสาวรีย์วีรชนนายดอก นายทองแก้ว ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 มีนาคม 2561
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 มีนาคม 2561
 
งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 8 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทค
โนโลยีสุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 19-23 มีนาคม 2561
 
มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 มีนาคม 2561
 
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU) รอบคัดเลือก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พระนครศรีอยุธยา วันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561
 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายคำหยาดแคมป์ อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง วันที่ 25-27 มกราคม 2561
 
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2560 วิเศษเกมส์ ครั้งที่ 14 วันที่ 18-19 มกราคม 2561
 
    หน้า: 1 2 3 4 [5] 6
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th