ระบบงานภายใน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
 
 
 
   
 
      ภาพกิจกรรม 2561
 
โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
 
 
โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
 
บริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ วัดโพธิธรรมโชติยาราม วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
 
ลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
 
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ณ ปั๊ม ปตท. อ.พรชัยวัฒน์ จำกัด ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561
 
มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง ปวช.1 และ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 เมษายน 2561
 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ ศาลาประชาคม บ้านอ้อล้อม ต.ไผ่วง อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2561
 
งานรำลึกวีรชน ปู่ดอก-ปู่แก้ว แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2561
ณ อนุสาวรีย์วีรชนนายดอก นายทองแก้ว ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 มีนาคม 2561
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 มีนาคม 2561
 
งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 8 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 19-23 มีนาคม 2561
 
มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 มีนาคม 2561
 
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU) รอบคัดเลือก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พระนครศรีอยุธยา วันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561
 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายคำหยาดแคมป์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
วันที่ 25-27 มกราคม 2561
 
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2560 วิเศษเกมส์ ครั้งที่ 14 วันที่ 18-19 มกราคม 2561
 
    หน้า: 1 2 3 4 [5] 6
   
         
         
  วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
    angthong02@vec.mail.go.th
       
 
Copyright ©2021 Visetchaichan Vocational College | All Rights Reserved.