ระบบงานภายใน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
 
 
 
   
 
      ภาพกิจกรรม 2561
 
โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดหลวงสุนทราราม
วันที่ 13 กรกฏาคม 2561
 
โครงการหนึ่งวันพระ หนึ่งแผนกวิชา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 
ศึกษาดูงาน โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ บ้านยางกลาง และอินทร์โตฟาร์ม อ.แสวงหา จ.อ่างทอง วันที่ 29 มิถุนายน 2561
 
การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วันที่ 28 มิถุนายน 2561
 
พิธีไหว้ครู และทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 28 มิถุนายน 2561
 
นักเรียน นักศึกษา จัดทำพานไหว้ครู วันที่ 27 มิถุนายน 2561
 
โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2561
 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2561
 
การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ วันที่ 24 มิถุนายน 2561
 
อบรมการเขียนแผนธุรกิจ และการจัดทำบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561
 
โครงการพัฒนาครู การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน การใช้โปรแกรมประยุกต์ จัดระบบการเรียนการสอน Online ด้วย Google Classroom ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง วันที่ 19-21 มิถุนายน 2561
 
คณะนิเทศอาสา จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ตรวจเยียมสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 19 มิถุนายน 2561
 
คณะศึกษานิเทศก์ จาก สอศ. นิเทศติดตามกิจกรรมเสริมหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา วันที่ 19 มิถุนายน 2561
 
โครงการอบรมผู้นำเยาวชน รักและภูมิใจในวิเศษไชยชาญ โดยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอวิเศษชัยชาญ
ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 15 มิถุนายน 2561
 
การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ภาคกลาง
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561
 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านห้วยโรง ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 9-10 มิถุนายน 2561
 
โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561
 
    หน้า: 1 2 3 [4] 5 6
   
         
         
  วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
    angthong02@vec.mail.go.th
       
 
Copyright ©2021 Visetchaichan Vocational College | All Rights Reserved.