ภาพกิจกรรม 2561
   
 
 
ผู้ประกอบการอิสระ กาแฟดอยช้าง สาธิตการชงเครื่องดื่ม ให้กับนักเรียน นักศึกษา โครงการ
ศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ วันที่ 20-21
สิงหาคม 2561
 
โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ณ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราช
ดำริ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561
 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 12 สิงหาคม 2561
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561
 
โครงการฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา และระบบติดตามรายงานภาวะ
การมีงานทำ ณ สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561
 
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชมรมวิชาชีพ แผนกพณิชยการ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
 
โครงการสร้างคนดีศรีพณิชยการ ชมรมวิชาชีพ แผนกพณิชยการ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
 
โครงการกตัญญูต่อพ่อแม่และสร้างความมีศีลธรรม วันที่ 8 สิงหาคม 2561
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้น
ดราก้อนรีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561
 
โครงการศาลจังหวัดอ่างทอง และศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ร่วมใจไกล่เกลี่ย
ประจำปี 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง วันที่ 2 สิงหาคม 2561
 
พิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ณ วัดโพธิธรรมโชติยาราม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
วันที่ 28 กรกฏาคม 2561
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
ณ ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 28 กรกฏาคม 2561
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 26 กรกฏาคม 2561
 
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูรชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 25 กรกฏาคม 2561
 
ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 25 กรกฏาคม 2561
 
หล่อเทียนและปล่อยปลา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 24 กรกฏาคม 2561
 
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 15 "ริเวอร์แควเกมส์" จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 15-21 กรกฏาคม 2561
 
    หน้า: 1 2 [3] 4 5 6
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th