ระบบงานภายใน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
 
 
 
   
 
      ภาพกิจกรรม 2562
 
"ปฐมนครเกมส์" กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาคกลาง กีฬาฟุตซอล ณ สนามกีฬา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2562
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี โดยใช้โทรศัพท์มือถือในการเก็บข้อมูล วันที่ 19 กรกฏาคม 2562
 
แผนกวิชาการบัญชี ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ดินแดนแห่ง ความสมดุล วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
 
ถวายเทียนพรรษา วัดหลวงสุนทราราม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 15 กรกฏาคม 2562
 
หล่อเทียนพรรษา วันที่ 12 กรกฏาคม 2562
 
โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจและการจัดทำบัญชี วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
 
การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
 
อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาจัดการสถานศึกษา RMS2016 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2562
 
พิธีประดับแถบ 2 สี ลูกเสือวิสามัญ วันที่ 6 กรกฏาคม 2562
 
พิธีไหว้ครู และทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย วันที่ 27 มิถุนายน 2562
 
ทำพานไหว้ครู วันที่ 26 มิถุนายน 2562
 
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2562
 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
 
สสค.อ่างทอง ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย วันที่ 25 มิถุนายน 2562
 
โครงการพระธรรมทูต วันที่ 25 มิถุนายน 2562
 
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2562
 
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องก่อนวัยอันควร วันที่ 20 มิถุนายน 2562
 
    หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7
   
         
         
  วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
    angthong02@vec.mail.go.th
       
 
Copyright ©2021 Visetchaichan Vocational College | All Rights Reserved.