ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 62
 ภาพกิจกรรมปี 61
 ภาพกิจกรรมปี 60
 ภาพกิจกรรมปี 59
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 

 

   
 
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
 
จำนวนนักเรียน นักศึกษา เดือน มิถุนายน 2561
สาขาวิชา ปวช. ปวส. เทียบโอนฯ รวมทั้งสิ้น
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 รวม
   สาขาวิชาช่างยนต์ 62 42 34 138 21 24 45       183
   สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 62 26 30 118 24 24 48 11 9 20 186
   สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 22 21 12 55 8 5 13       68
   สาขาวิชาการบัญชี 35 39 23 97 17 25 42 22 12 34 173
   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป         3   3 23 16 39 42
รวมทั้งสิ้น 181 128 99 408 73 78 151 56 37 93 652
 
  l ปีการศึกษา 2561 l ปีการศึกษา 2560 l ปีการศึกษา 2559 l ปีการศึกษา 2558 l
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ viset@viset.ac.th