เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 2563
 ภาพกิจกรรมปี 2562
 ภาพกิจกรรมปี 2561
 ภาพกิจกรรมปี 2560
 ภาพกิจกรรมปี 2559
 ภาพกิจกรรมปี 2558
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2561
 
viet.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
     ภาพกิจกรรม 56
 
โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ระบบบันทึกและส่งข้อมูลการเข้าเรียน ให้กับครูที่ปรึกษาและ
ผู้ปกครอง SMS เพื่อการศึกษา วันที่ 2 ตุลาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์วิทยบริการ
 
โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2556
ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
 
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ บริษัท พัฒนาภัณฑ์ เซลล์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด ดำเนินโครงการ Honda One Dealer One School "หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม" และโครงการ  Zero Accident "อุบัติเหตุเป็นศูนย์ เริ่มที่ตัวคุณ" พร้อมมอบสื่อการเรียนการสอน แก่วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 5 กันยายน 2556
 
โครงการ "แนวทางสู่อาชีพในอนาคต" โดย คุณต่อพงษ์  พึ่งจิตร เป็นผู้บรรยายประสบการณ์และให้ความรู้
แก่นักเรียน นักศึกษา วันที่ 28 สิงหาคม 2556
 
สถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ จัดโครงการ "NO PLACE FOR DRUG" ไม่มีพื้นที่ให้ยาเสพติด
วันที่ 22,27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง อบรมให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ,ให้กับนักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาพณิชยการ วันที่ 21 สิงหาคม 2556
 
ทีมนักกีฬาฟุตซอล วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ในระดับชาติ ครั้งที่ 8
(บางแสนเกมส์ ) ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2556 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี โดยผลการ
แข่งขันเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น การขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม - 19 กันยายน 2556
 
เลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) วันที่ 14 สิงหาคม 2556
 
โครงการ "ค่ายอาสา พัฒนาคุณธรรม เสริมสร้างธรรมมะ ห่างไกลยาเสพติด" วันที่ 27 กรกฏาคม 2556
ณ วัดโพธิธรรมโชติยาราม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
การประเมินสถานศึกษา ที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ พุทธศักราช 2556 ในระดับภาค
วันที่ 26 กรกฏาคม 2556
 
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) จัดโครงการ "ดีๆพี่สอนน้อง" ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 25 กรกฏาคม 2556
 
ทีมนักกีฬาฟุตซอล วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง
ครั้งที่ 10 (สิงห์บุรีเกมส์) ระหว่างวันที่ 15-21 กรกฏาคม 2556 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 
    หน้า: 1 [2] 3 4 5
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ