เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 2563
 ภาพกิจกรรมปี 2562
 ภาพกิจกรรมปี 2561
 ภาพกิจกรรมปี 2560
 ภาพกิจกรรมปี 2559
 ภาพกิจกรรมปี 2558
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2561
 
viet.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
     ภาพกิจกรรม 56
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
 
ลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
 
ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2556
ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ และวัดแปดแก้ว ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
ดูคลิปวีดีโอ >>
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับองค์กร วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
ดูคลิปวีดีโอ >>
โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 วันที่ 11-17 เมษายน 2556
ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา
จ.ราชบุรี วันที่ 23-29 มีนาคม 2556
 
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
วันที่ 23 มีนาคม 2556
ดูคลิปวีดีโอ >>
การประชุมผู้เรียนเทียบโอน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วันที่ 21 มีนาคม 2556
ดูคลิปวีดีโอ >>
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 20 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ
ดูคลิปวีดีโอ >>
มอบตัวและลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ (โควต้าพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 17 มีนาคม 2556
โครงการ "ฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียน"
ประจำปีงบประมาณ 2556 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
ดูคลิปวีดีโอ >>
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
ดูคลิปวีดีโอ >>
Open House วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
ดูคลิปวีดีโอ >>
    หน้า: 1 2 3 [4] 5
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ