เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 2563
 ภาพกิจกรรมปี 2562
 ภาพกิจกรรมปี 2561
 ภาพกิจกรรมปี 2560
 ภาพกิจกรรมปี 2559
 ภาพกิจกรรมปี 2558
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2561
 
viet.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
     ภาพกิจกรรม 56
 
นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า, แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาพาณิชยการ ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2556
 
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น "หลักสูตรซ่อมและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์" ดำเนินการโดย
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 7 สิงหาคม 2556
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 8 สิงหาคม 2556
 
คณะครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 17 กรกฏาคม 2556
 
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 7 โดยหน่วยตำรวจ สันติบาลจังหวัดอ่างทอง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพ วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
โครงการเมล็ดพันธุ์คนดี สู่วิถีความดีสากล โดยชมรม อชท.แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2556
 
พิธีไหว้ครูและทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 27 มิถุนายน 2556
 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นำนักเรียนนักศึกษาฟังการบรรยายธรรมในโครงการส่งเสริมการรักษาศีล
และปฏิบัติธรรมในสถานศึกษา จากพระครูศรีปัญญาวัตร เจ้าอาวาสวัดห้วยคันแหลน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 19 มิถุนายน 2556
 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ออกให้บริการ ทุกวันเสาร์ของเดือน มิถุนายน 2556
ณ ศูนย์บริการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ศูนย์เทศบาลตำบลบางจัก ศูนย์ เทศบาลตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
และศูนย์เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
จังหวัดอ่างทอง
 
นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2556 จากทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2556
 
การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2556 จากคณะกรรมการติดตามประเมินผล และรายงานผลภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 7 มิถุนายน 2556
 
นายประเสริฐ จันโททัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
 
    หน้า: 1 2 [3] 4 5
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ