ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 62
 ภาพกิจกรรมปี 61
 ภาพกิจกรรมปี 60
 ภาพกิจกรรมปี 59
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 

 

   
 
     ภาพกิจกรรม 56
 
การแข่งขันกีฬาภายใน วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556
ดูคลิปวีดีโอ >>
โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 -2 มกราคม 2557
ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.พรชัยวัฒน์ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ
 
นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 16/2556 ณ สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิต จังหวัดนครปฐม วันที่ 1 ธันวาคม 2556
 
คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาพณิชยการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานดอนเมือง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
 
คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
 
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ TARO TO SHOOL วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 
อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพในโครงการพัฒนา ขีดความสามารถ นักเรียน นักศึกษา
ด้านการใช้ภาษาเพื่อการประกอบอาชีพ และเรียนรู้โลกอาชีพในสถานประกอบการ วันที่ 8,14 พฤศจิกายน
2556
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2556 (ระดับภาคกลาง) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
 
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ร่วมไว้อาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ วันที่ 25 ตุลาคม 2556
 
ตัวแทนครู วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง วันที่ 23 ตุลาคม 2556
 
ลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 17 ตุลาคม 2556
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ออกให้บริการเครื่องเสียงในชุมชน ณ วัดฝาง ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง วันที่ 6 ตุลาคม 2556 และที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 23 ตุลาคม 2556
 
    หน้า: [1] 2 3 4 5
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ viset@viset.ac.th