ภาพกิจกรรม 2556
 
การแข่งขันกีฬาภายใน วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556
ดูคลิปวีดีโอ >>
โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 -2 มกราคม 2557
ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.พรชัยวัฒน์ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ
 
นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 16/2556 ณ สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิต จังหวัดนครปฐม วันที่ 1 ธันวาคม 2556
 
คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาพณิชยการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานดอนเมือง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
 
คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
 
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ TARO TO SHOOL วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 
อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพในโครงการพัฒนา ขีดความสามารถ นักเรียน นักศึกษา
ด้านการใช้ภาษาเพื่อการประกอบอาชีพ และเรียนรู้โลกอาชีพในสถานประกอบการ วันที่ 8,14 พฤศจิกายน
2556
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2556 (ระดับภาคกลาง) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
 
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ร่วมไว้อาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ วันที่ 25 ตุลาคม 2556
 
ตัวแทนครู วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง วันที่ 23 ตุลาคม 2556
 
ลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 17 ตุลาคม 2556
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ออกให้บริการเครื่องเสียงในชุมชน ณ วัดฝาง ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง วันที่ 6 ตุลาคม 2556 และที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 23 ตุลาคม 2556
 
โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ระบบบันทึกและส่งข้อมูลการเข้าเรียน ให้กับครูที่ปรึกษาและ
ผู้ปกครอง SMS เพื่อการศึกษา วันที่ 2 ตุลาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์วิทยบริการ
 
โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2556
ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
 
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ บริษัท พัฒนาภัณฑ์ เซลล์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด ดำเนินโครงการ Honda One Dealer One School "หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม" และโครงการ  Zero Accident "อุบัติเหตุเป็นศูนย์ เริ่มที่ตัวคุณ" พร้อมมอบสื่อการเรียนการสอน แก่วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 5 กันยายน 2556
 
โครงการ "แนวทางสู่อาชีพในอนาคต" โดย คุณต่อพงษ์  พึ่งจิตร เป็นผู้บรรยายประสบการณ์และให้ความรู้
แก่นักเรียน นักศึกษา วันที่ 28 สิงหาคม 2556
 
    หน้า: [1] 2 3 4
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th