ภาพกิจกรรม 2559
 
โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 4 มิถุนายน 2559
 
ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร
ศูนย์วิทยบริการ
 
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ To Be Number One วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
 
คณะครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดหลวงสุนทราราม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
 
พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำวิทยาลัย วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
 
ลงทะเบียน และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
 
ประชุมครู และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
 
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
 
พิธีต้อนรับ ผอ.สมนึก พุ่มขุน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ครูศิริเพ็ญ บุตรเวช
และครูธัญญารัตน์ มหาหงษ์ วันที่ 22 เมษายน 2559
 
อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2559 ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บจก. อ.พรชัยวัฒน์
ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2559
 
รับมอบตัวและลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ปวช.1
(โควต้าพิเศษ) และปวส.1 และประชุมผูเปกครอง วันที่ 13 มีนาคม 2559
 
โครงการ "Marketing Plan Contest โครงการ 8 by A.P. Honda" วันที่ 8 มีนาคม 2559
 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-Net ปีการศึกษา 2558 ระดับ ปวช.3 วันที่ 20 กุมภาพันธ์
2559 และ ระดับ ปวส.2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
 
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที นักเรียน นักศุึกษา ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี
2559 ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
 
เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันที่ 22-24 มกราคม 2559
 
    หน้า: 1 2 3 [4] 5
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th