ภาพกิจกรรม 2559
 
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 วันที่ 30 ธันวาคม 2559
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้ในโครงการพลังงานสัญจร
เปิดโลกปิโตรเลียม ให้กับนักเรียน นักศึกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2559
 
การฝึกอบรม คัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทางให้กับสถานศึกษา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดอ่างทอง วันที่ 14 ธันวาคม 2559
 
โครงการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมาย เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อ่างทอง วันที่ 14 ธันวาคม 2559
 
พิธีตั้งศาลพระภูมิ วันที่ 8 ธันวาคม 2559
 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2559 รหว่างวันที่ 6-10
ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมชัยนาทธานี อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 
การบรรยายพิเศษหัวข้อ "อ่างทองศึกษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จอ่างทองและพระบรมมหาราชวัง" จากชมรมแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอ่างทอง ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง, วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง และวิทยาลัย
การอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
 
เข้าร่วมงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2559 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
 
เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 10 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต
จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
 
กิจกรรมรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
 
เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดม่วง ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
 
เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดหลวงสุนทราราม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญรับการประเมิน อวท. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม smart biz ณ อาคารเรียน 4 ชั้น
ห้อง 232 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
 
ยินดีต้อนรับท่านรองปรีชา บุตรเวช และคณะ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
 
    หน้า: [1] 2 3 4 5
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th