เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 2563
 ภาพกิจกรรมปี 2562
 ภาพกิจกรรมปี 2561
 ภาพกิจกรรมปี 2560
 ภาพกิจกรรมปี 2559
 ภาพกิจกรรมปี 2558
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2561
 
viet.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
     ภาพกิจกรรม 59
 
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 วันที่ 30 ธันวาคม 2559
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้ในโครงการพลังงานสัญจร เปิดโลกปิโตรเลียม
ให้กับนักเรียน นักศึกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2559
 
การฝึกอบรม คัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทางให้กับสถานศึกษา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอ่างทอง วันที่ 14 ธันวาคม 2559
 
โครงการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง และคณะ
ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง วันที่ 14 ธันวาคม 2559
 
พิธีตั้งศาลพระภูมิ วันที่ 8 ธันวาคม 2559
 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2559 รหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมชัยนาทธานี อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 
การบรรยายพิเศษหัวข้อ "อ่างทองศึกษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จอ่างทองและพระบรมมหาราชวัง" จากชมรมแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง, วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง และวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
 
เข้าร่วมงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2559 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
 
เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 10 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
 
กิจกรรมรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
 
เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดม่วง
ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น.
 
    หน้า: [1] 2 3 4 5 6
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ